• Wij zijn GMF

    Lieve, activiteitenwerkgroep en boekenclub

    Samen gaan we voor beter

GMF juicht goedkeuring circulatieplan toe

8 januari 2016 at 10:11am

Op donderdag 7 januari heeft de stad Gent (in de themacommissie Mobiliteit) het circulatieplan voorgesteld. Het wordt definitief goedgekeurd in de gemeenteraad van februari. Het circulatieplan is het belangrijkste en meest spraakmakende onderdeel van het mobiliteitsplan omdat het bepaalt hoe we ons in de toekomst zullen verplaatsen in de binnenstad. Het circulatieplan zou ingaan in april 2017. 

GMF is verheugd met dit circulatieplan. Het is een belangrijke stap om het verkeer binnen de binnenring duurzamer te maken. Door grote assen te knippen voor autoverkeer zullen alternatieven zoals openbaar vervoer, fietsen en wandelen aantrekkelijker worden. GMF kijkt ook al uit naar de vele nieuwe mogelijkheden die zullen ontstaan bij de geknipte straten en pleinen. We hopen dat Gent en alle Gentenaars op termijn zullen inzien dat deze maatregelen niet alleen noodzakelijk waren maar ook toffe pleinen, schonere lucht en een versterking van het lokale handelsapparaat met zich zullen meebrengen. 

GMF trok in het najaar van 2015 ook een campagne ‘wijzeggenja‘ om het mobiliteitsplan/circulatieplan te steunen. Niet dat we het plan zo volledig of perfect vonden, maar wel omdat we vonden dat dit een eerste stap in de goede richting was naar een autoluwer Gent. 

De stad heeft nu haar handen vol om dit ambitieuze programma uit te voeren. In de toekomst, ook tijdens de volgende legislatuur willen we dat het stadsbestuur dezelfde richting blijft inslaan: werk maken van autoluwere gebieden en circulatiemaatregelen buiten de R40 en het almaar groeiende parkeeraanbod (privaat en openbaar) binnen de R40 een halt toeroepen. 

Nieuw in het circulatieplan is het voornemen van de stad om fietsers overdag te weren uit vier of vijf winkelstraten. Wij van GMF zijn voor vlotte doorstroming voor fietsers en voor goede fietsinfrastructuur. Toch vinden we deze maatregel niet onoverkomelijk. 
Met dit mobiliteitsplan wordt een inspanning gevraagd van de Gentenaar om zich in de toekomst anders te gaan verplaatsen. Dus niet alleen automobilisten maar ook fietsers moeten hun steentje bijdragen. Ook in echte fietssteden zoals bv Groningen of Maastricht mogen fietsers niet fietsen in het shoppinghart. Bovendien zal deze maatregel wandelen en genieten bevoordelen. 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X