• Wij zijn GMF

    Marie, illustratrice Frontaal magazine

    Ik wou iets lokaal doen van vrijwilligerswerk voor het klimaat, dus GMF was ideaal.

Doorstroming R40 blijft moeilijk zolang ondergrondse parkeergarages auto’s naar binnenstad lokken

11 juli 2016 at 8:46am

Iets waar veel Gentenaars zich terecht zorgen over maken bij het nieuwe Mobiliteitsplan is de doorstroming op de stadsring R40. Het stadsbestuur kondigde vorige week  een aantal ingrepen aan om dit probleem aan te pakken. De drukke verkeersknooppunten Sint-Lievenspoort, Palinghuizen en Heuvelpoort krijgen extra of bredere rijstroken.

Is alles daarmee opgelost? Neen, de openbare ondergrondse centrumparkings blijven duizenden auto’s naar de R40 en de binnenstad lokken. Daardoor blaast het stadsbestuur nog steeds wat koud en warm tegelijk: aan de ene kant een ambitieus Mobiliteitsplan om Gent te redden van een verkeersinfarct, maar tegelijk de files zélf blijven organiseren door doorgaand en zoekend verkeer naar de stad te lokken.

GMF pleit al lang voor een afbouw van die publieke garages, die bijvoorbeeld meer voor bewonersparkeren kunnen dienen. Als bewoners ondergronds kunnen parkeren, komt er bovengronds ruimte vrij voor groen, fietspaden, brede trottoirs, terrasjes…

Verder leert de praktijk dat extra rijstroken al snel gewoon opgevuld geraken met extra autoverkeer. Mensen krijgen dankzij nieuwe rijstroken het signaal dat er meer ruimte is en zullen dan ook meer gebruik maken van die mogelijkheid. Kijk maar naar de Belgische autosnelwegen: telkens er een nieuwe rijstrook bijkomt wordt de filedruk tijdelijk kleiner, maar uiteindelijk loopt alles terug muurvast.

We zijn als mobiliteitsbewuste organisatie uiteraard niet tegen maatregelen om de verkeersdoorstroming te verbeteren. Maar je moet ook de redenen bekijken waarom mensen de auto nemen om op een bepaalde plaats te willen zijn.

Samen met deze verkeerstechnische ingrepen moet er volgens GMF gestart worden met het verschuiven van parkeermogelijkheden. De bestaande Park & Rides (P&R) moeten groter en uitnodigender worden. Pas als je mensen overtuigt om al aan de stadsrand uit hun wagen te stappen, daalt de verkeersdruk in de binnenstad. En waarom zou je op dit ogenblik je auto achterlaten op een grauwe en troosteloze P&R, als je lekker tot onder de Vrijdagsmarkt of de Reep kunt rijden?

In ons verkiezingsmemorandum van 2012 zeiden we al dat de R4 de belangrijkste ontsluitingsweg van Gent wordt na het afwerken van de buitenring. Daar hoort dus een netwerk van goed uitgebouwde P&R bij om de verkeersdruk naar de stad te ontlasten. Dan kan de R40 op termijn een groene boulevard worden, met één rijstrook in elke richting. Er ontstaat zo ook plaats voor een ringtram, iets dat je in verschillende Europese steden terugvindt. Zie ook onze ideëen voor een autovrije stad in Ruimte Voor Gent.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X