• Wij zijn GMF

    Lieve, activiteitenwerkgroep en boekenclub

    Samen gaan we voor beter

Middelen mobiliteitsbedrijf moeten maatregelen van mobiliteitsplan versterken

28 december 2016 at 9:47am

In de laatste week van 2016 geraakte bekend dat de stad Gent zowat 6,7 miljoen euro meer opbrengsten voorziet aan parkeergeld, -garages en boetes. Wat is het stadsbestuur daarmee van plan? De Gentenaar publiceerde op 28 december een overzicht van de belangrijkste investeringen. Hieronder vind je onze bedenkingen.

Eerst en vooral lijkt het ons logisch dat het mobiliteitsbedrijf bijkomende middelen ophaalt: de parkeertarieven zijn gestegen en de betalende parkeerzones zijn uitgebreid. GMF staat achter de filosofie waarbij parkeren in de stad voor bezoekers en een tweede bewonerskaart duurder wordt. Deze maatregelen gaan dus niet alleen bijkomende middelen opleveren, maar ook sturend werken. Iedereen is het er over eens dat er teveel auto’s in Gent rondrijden. We hebben dus wel degelijk deze ingrijpende maatregelen nodig, hoe hard er op sociale media ook geroepen wordt dat parkeren “onbetaalbaar” wordt in Gent.

Wat betreft de besteding van de middelen zien we logische investeringen in mobiliteit. De stad Gent wil per jaar 5 miljoen euro extra investeren in fietsinfrastructuur. Eerder in december maakte het stadsbestuur een lijst bekend van nieuwe grote fiets-investeringsprojecten. GMF vraagt dat er naast grote investeringen ook middelen komen voor kleinschalige aanpassingen. Die kunnen ook al goede resultaten opleveren, zonder lang aanslepend studiewerk. Er is nog heel wat werk aan de winkel om kruispunten veiliger en comfortabeler te maken en extra veiligheid en comfort in te bouwen. Hoopgevend is dat er eindelijk werk wordt gemaakt van bijkomende bewegwijzering. Zoals wij al jarenlang zeggen en via eerdere acties aanstipten: soms kan je al met een pot verf een verschil maken. 

Op korte termijn wil GMF dat het stadsbestuur een veilig en comfortabel fietsnetwerk bewegwijzert naar alle deelgemeenten en buurgemeenten. Niet langs de grote steenwegen, maar wel parallel door rustige straten. Dergelijk netwerk kan op korte termijn gerealiseerd worden, omdat het gebruik kan maken van bestaande wegen en infrastructuur. Alleen de wegwijzers zijn nodig om te starten. Dat levert weer een bijdrage om de verkeersdruk te verminderen bij de invoering van het circulatieplan.

Lokken geplande stadsrandparkings in feite meer auto’s naar Gent?

Het stadsbestuur wil ook bijkomend investeren in parkings. Volgens de gepubliceerde lijst liggen ze allemaal buiten de R40. Op zich versterkt dat dus het beleid om bezoekers te stimuleren om hun wagen buiten het centrum te laten. Toch lijken de investeringen volgens GMF eerder gekozen op basis van losse opportuniteiten en niet gekaderd in een groter plan. 

Zo lijkt de geplande parkeertoren aan de Rozebroeken eerder een oplossing voor het parkeerprobleem van het zwembad dan een oplossing voor de overvloed aan auto’s in het centrum. Het zwembad Rozebroeken ligt op een belangrijke invalsas. De parking zou dus goed als randparking kunnen fungeren, maar zonder bijkomende investeringen (meer bussen, aparte halte, toekomstige tramlijn?,…) staat deze investering niet ten dienste van het nieuwe Mobiliteitsplan. Het wordt zo net aantrekkelijker om met de auto naar de stad/zwembad te komen. 

We lezen ook dat de parking aan The Loop wordt omgebouwd. GMF hoopt alvast dat de geplande investering van zo’n 19 miljoen euro voor een megaparking aan Flanders Expo (voor onder andere het outletcenter) er niet komt, tenzij de parking wordt herbestemd als een pure Park & Ride. 

 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X