• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

Handelaars onderschatten belang voetgangers en gebruikers openbaar vervoer

18 april 2017 at 2:13pm

Het aandeel automobilisten en fietsers wordt systematisch overschat. Het belang van voetgangers en gebruikers openbaar vervoer wordt onderschat. Uit een steekproef van Gents MilieuFront bij 14 handelszaken in Gent blijkt ook dat het aandeel voetgangers bijna (38%) dubbel zo hoog ligt dan de gebruikers van fiets (20%), auto (20%) of het openbaar vervoer (20%). Slechts een vijfde van de mensen gaat dus met een auto of bromfiets naar de winkel. De rest verplaatst zich op een meer duurzame manier.

Modal split bevraging bij 14 handelaars
Mobiliteit is hét gespreksonderwerp in Gent. Iedereen heeft een mening en iedereen lijkt wel verkeersdeskundige. Een vaak gehoord argument is dat het circulatieplan een negatief effect zou hebben op de handel in Gent, omdat het op sommige plekken in de stad minder vanzelfsprekend is om met de auto te rijden. Veel handelaars gaan ervan uit dat de meerderheid van hun klanten zich met de auto verplaatst. Gents MilieuFront wou via een aantal steekproeven nagaan welk vervoermiddel klanten werkelijk gebruiken om naar hun lokale handelaar te gaan. Op die manier konden we de inschatting van de handelaar naast de realiteit zetten. We kozen voor onze steekproef voor handelaars op invalswegen en in het centrum. We vroegen de handelaars wat volgens hen de modal split was in hun winkel. Daarna vroegen we aan hun klanten op welke manier ze naar de winkel waren gekomen. Op deze kaart vind je de ondervraagde winkels.

Resultaten: voetgangers meest onderschat
De resultaten zijn verrassend: handelaars onderschatten systematisch het aandeel van voetgangers en gebruikers van openbaar vervoer. 13 van de 14 winkels schatten het aantal voetgangers lager in dan de werkelijkheid. Slechts één winkel schat het aantal gebruikers van het openbaar vervoer hoger in dan de werkelijkheid. Het belang van de auto wordt ook systematisch overschat: slechts twee winkels verwachten minder auto’s dan er in werkelijkheid komen. Onverwacht is ook dat het aantal fietsers wordt overschat door de handelaars, slechts twee handelaars schatten het aantal fietsers lager in dan de werkelijkheid. Op de grafiek onderaan het persbericht vind je inschattingen van de handelaars en alle werkelijk gebruikte vervoersmodi.

Alle cijfers samengevoegd zien we dat in de ondervraagde winkels de modal split er zo uit ziet: belangrijkst zijn voetgangers met 34 procent. Automobilisten, fietsers en OV-gebruikers tellen elk voor ongeveer 20 procent. Het aandeel mensen dat met de bus of tram gaat winkelen is opvallend hoog. Het aandeel gebruikers van bromfietsen of motors is verwaarloosbaar.

Met deze steekproef wil Gents MilieuFront wat meer sereniteit in het debat brengen en een discussie voeren op basis van cijfergegevens. We roepen voor- en tegenstanders van het plan op om dit plan even de kans te geven en uitspraken te doen op basis van reële vaststellingen in plaats van emoties.

Conclusie:

  • Handelaars hebben een verkeerd beeld van hoe hun klanten zich verplaatsen.

  • Gents Milieufront besluit dan ook dat handelaars vooral baat hebben bij een OV-halte voor hun deur, een degelijke fietsenstalling en goed uitgeruste voetpaden in een aangename wandelomgeving. Autoparkeerplaatsen zijn commercieel gezien niet zo interessant voor de handelaars.

  • Gents MilieuFront vraagt dat de stadsdiensten hier verder en uitgebreider onderzoek naar doen.

  • Gents Milieufront vermoedt bovendien dat het aantal gebruikers die met fiets/te voet/OV komen nog kan toenemen, door verder te investeren in een omgeving op maat van de actieve weggebruiker.

 

 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X