• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Schrappen van referendum geeft Circulatieplan ruimte voor de toekomst

28 april 2017 at 10:20am

Gents MilieuFront is al sinds twee jaar als voorstander van het circulatieplan. Ondanks alle mogelijkheden voor verbetering zet het plan volgens ons een eerste stap om het autogebruik in de stad te laten dalen. We zien nu al sinds de eerste weken na de invoering dat Gentenaars en handelaars zich aan het aanpassen zijn. Aanpassen is moeilijk, zeker bij een plan van deze omvang. Daarom willen we zeker de moeilijkheden die handelaars en inwoners momenteel ondervinden niet minimaliseren. Toch zijn we ervan overtuigd dat veel van de problemen die de laatste weken in de pers verschijnen vooral tijdelijk zijn. We geloven dat een bruisende stad als Gent met zijn rebelse en vooruitstrevende karakter bij uitstek de stad in Vlaanderen is waar dit circulatieplan een succes kan worden.

We waren geen voorstander van een referendum. Ten eerste vonden we het moeilijk om zo’n complex plan samen te vatten in één vraag, die dan ook heel vaag geformuleerd was. Verder wilden we verdere polarisatie vermijden en voorkomen dat het circulatieplan afgevoerd zou worden. Het referendum zou ook blijvend het verkeerde beeld ophangen over mobiliteit in Gent. Het is volgens ons nu tijd om het plan een kans te geven en mensen zich te laten aanpassen. Dat wil overigens niet zeggen dat we tegen het referendum als democratisch middel zijn. In een democratie mag iedereen proberen zijn gelijk te halen, ook als de ideeën anders zijn dan de onze. 

GMF kijkt nu liever naar de toekomst. Op korte termijn verwachten we dat er nog een aantal kleine bijsturingen kunnen komen. Zolang ze niet aan de fundamenten van het plan raken zoals de indeling in sectoren en het weren doorgaand verkeer, zijn wijzigingen zeker bespreekbaar en trouwens onvermijdelijk. Wij kennen een aantal mensen uit het eerder opgerichte Burgerkabinet. GMF zal zich daar als een constructieve en volwassen speler positioneren. 

Op lange termijn willen we dat het circulatieplan nog verder uitgediept zien. Er moeten circulatieplannen komen voor gebieden buiten het centrum en er moet werk gemaakt worden van parkeergelegenheid buiten de stad om bezoekers via P+R en openbaar vervoer naar de stad te loodsen. 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X