• Wij zijn GMF

    Lieven, vrijwilliger beleid

    Gent mee veranderen door te denken én te doen!

Nu aanpassen van parkeertarieven is paniekvoetbal

20 mei 2017 at 5:48pm

Volgens Het Laatste Nieuws en de Gentenaar denkt de stad eraan om de parkeertarieven aan te passen. Blijkbaar bezwijkt ze onder druk van een groep misnoegde middenstanders die hun omzet zagen dalen sinds de invoering van het circulatieplan. Gents MilieuFront vindt het verlagen van de parkeertarieven paniekvoetbal (of: een fout signaal) en roept het stadsbestuur op om de evaluatie van het plan af te wachten.

Het mobiliteitsplan bevat naast het circulatieplan ook een parkeerplan. Sinds 2016 werd  het parkeerplan stapsgewijs, zone per zone, ingevoerd. Het parkeerplan voorziet in bijkomende parkeerzones en hogere parkeertarieven. Het circulatieplan trad in werking op 3 april.

Hoewel de meeste aandacht ging naar het circulatieplan, denkt GMF dat het parkeerplan minstens een even significante, zoniet grotere invloed heeft op de mobiliteit in Gent. Beide plannen versterken elkaar ook. Het parkeerplan laat toe de mobiliteit op een intelligente manier te sturen. Zo moedigt het plan ondergronds parkeren aan, ten nadele van straatparkeren. Gents MilieuFront ziet het parkeerplan als een lokale tax shift waarbij middelen gehaald worden uit parkeergeld die kunnen geïnvesteerd worden in infrastructuur voor wandelaars, openbaar vervoer en fietsers, of het opwaarderen van het openbaar domein. Door nu opeens te sleutelen aan de tarieven zaagt de stad aan de poten van haar eigen beleid, en speelt ze eigenlijk paniekvoetbal. Bovendien, een vergelijking tussen de parkeertarieven van verschillende steden in België, Frankrijk en Nederland toonde aan dat Gent helemaal geen onredelijk hoge parkeertarieven heeft.

Het circulatieplan is nu  goed anderhalve maand jong. In de discussies over het omstreden referendum argumenteerde de stad altijd dat het te vroeg was om na een maand conclusies te trekken, en en dat we het plan de tijd moesten geven. Bovendien bestelde de stad een evaluatie van het parkeerplan. Het is dan ook onzinnig die niet af te wachten en  toch al maatregelen te nemen die het volledige mobiliteitsplan uithollen. “Mensen moeten nog wennen en de mensen die tot nog toe schrik hadden om naar Gent af te zakken, komen wel terug.” Dit meldde retail expert Gino van Ossel enkele weken geleden in de Gentenaar. Bovendien gaat de Brabantdam weer open en start Gent binnenkort met een imagocampagne om mensen weer naar Gent te lokken.

De stad is meer dan een shoppingcentrum  

Kleinhandel en horeca vormen de economische motor van onze binnenstad. Het is dus belangrijk dat de middenstand het goed doet. Het circulatieplan was voor heel wat handelaars even slikken. Het stond ook buiten kijf dat sommige zaken zich zouden moeten aanpassen. Maar daarnaast ontstaan er ook kansen voor nieuwe horeca en winkels.

Bovendien is de stad meer dan een shoppingcentrum. Dus, mag het ook gaan over een rustigere binnenstad waar het aangenamer is om te wandelen of te genieten? Mag het gaan over een betere luchtkwaliteit? Over een veiligere omgeving voor mensen om te fietsen of te wandelen? Of over het gestegen aantal fietsers in de binnenstad (of consumeren die niet)? Kan de discussie ook gaan over meer gebruikers van het openbaar vervoer? Of over het feit dat het openbaar vervoer vlotter op zijn bestemming geraakt?

Gents Milieufront begrijpt dat de stad de bezorgdheden van de lokale handelaars ernstig wil nemen. Op ondoordachte basis sleutelen aan de parkeertarieven zal echter weinig zoden aan de dijk zetten – integendeel. Nu al meteen onderdelen van het plan schrappen voor de luidste roepers lijkt sterk op paniekvoetbal. Het lijkt logischer dat de stad de geplande evaluatie afwacht en intussen iedereen de tijd geeft zich aan de nieuwe situatie aan te passen en de handelaars die het nu moeilijk hebben intensief begeleidt.  

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X