• Wij zijn GMF

    Pieter, voorzitter en duizendpoot

    Via GMF kan ik in Gent een lokaal antwoord geven aan een wereldwijde uitdaging.

GMF wil twee nieuwe transporthubs in noorden van Gent

23 mei 2017 at 4:01pm

De stad Gent moet mee aan de kar trekken om transporthubs met Park & Rides te maken in Wondelgem/Evergem en Oostakker.

Momenteel loopt er een openbaar onderzoek over het milieueffectenrapport (MER) dat de Vlaamse overheid opmaakt over de aanpassingen aan de noordzijde van de R4 . Project R4WO staat voor de ombouw van de R4 West en Oost tot primaire wegen in Gent, Zelzate en Evergem. Tussen de N9 in Wondelgem en de E34 in Zelzate (R4 West) en het kruispunt aan Eurosilo en de grens met Nederland (R4 Oost) pakt het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de weg- en de fietsinfrastructuur aan.

Het project heeft als belangrijkste doelstelling om de R4 vlotter en veiliger te maken. Gents MilieuFront wil dat dit project aangegrepen wordt om ook het verkeer in het noorden van Gent ingrijpend anders te gaan organiseren. Dit project geeft de kans – naar aanleiding de aanpassing van de R4 – om transporthubs te installeren op twee strategische plaatsen. Met transferium of transporthub wordt een groot openbaar vervoer-knooppunt bedoeld waar men kan overstappen tussen verschillende vervoersmodi

De eerste hub zou kunnen komen op knoop W9 (kruispunt R4 – Evergemsesteenweg). Deze knoop is vandaag al een belangrijk knooppunt voor openbaar vervoer in Gent. Bij de omvorming van dit knooppunt kan (afhankelijk van de uitwerking en de uitvoeringsvariant) dit verder uitgebouwd en versterkt worden. Concreet willen we een park-and-ride met vlotte aansluiting op de tram, de opening van een treinhalte daar (met mogelijkheid om in de toekomst een snelle verbinding te maken naar Dampoort en Sint-Pieters), een Blue Bike stelplaats en carpoolfaciliteiten. Ook knoop O9 (kruispunt Kennedylaan-Eisenhowerlaan) kan in de toekomst uitgroeien tot een openbaar vervoersknooppunt. Ook daar willen we een park-and-ride met overstapmogelijkheden op trein (lijn 204), pendelbussen en bedrijfsbussen voor havenbedrijven. Op deze kaart hebben we de bestaande infrastructuur rond beide transferzones schematisch in beeld gebracht.

Gents MilieuFront wil dat op die twee kruispunten nù al nagedacht wordt over de inrichting van een transferium, van park-and-ride en van bijkomende aansluitingen naar de stad Gent. De effecten van een échte multimodale knoop (gebruik van meer duurzame modi over langer afstand, meer gebruik van OV dan auto om tot in centrum van de stad te geraken) op deze twee locaties worden in dit project-MER onvoldoende of niet meegenomen. Dat is een gemiste kans voor Gent. Gents MilieuFront vraagt aan de stad Gent om daar ook voor te ijveren en aan AWV om beide transferzones te onderzoeken.

Voor de stad Gent is het concept ‘park-and-ride’ altijd een leidraad geweest in haar mobiliteitsbeleid, althans in theorie. In het ruimtelijk structuurplan van 1993 was al sprake van een ‘derde gordel’ van park-and-rides tussen R40 en R4, maar deze derde gordel is nooit uitgevoerd. Ook met de komst van het circulatieplan werden park-and-rides ingezet om mensen over te halen om hun auto aan de rand van de stad te laten. Maar ook nu zien we dat park-and-rides nog veel meer potentieel zouden kunnen hebben, vaak omdat de aansluiting met het openbaar vervoer veruit ontoereikend is.

Als het de stad Gent en Vlaanderen menens is om meer mensen uit de wagen te krijgen, om te investeren in park-and-rides en om het STOP principe te huldigen, dan moet ze elke kans aangrijpen om in strategische projecten de mogelijkheden voor transferzones onderzoeken.

Dat wordt op deze locaties nog dwingender want met het Oosterweelakkoord in Antwerpen dreigt de R4 een pak meer verkeer te moeten verwerken. Het compromis dat in de stad Antwerpen is gegroeid in het voorjaar van 2017 voorziet een sluiting van de ring van Antwerpen. Bedoeling is dat verkeer komende van Frankrijk richting Nederland en omgekeerd gestuurd wordt via de Oosterweelverbinding. De logische route voor Frankrijk loopt​ dan ook over de R4 en E34. De R4 zal dus ook voor een deel instaan voor de oplossing van de verkeersknoop rond Antwerpen.

Vandaag stuurt Gents MilieuFront haar volledige inspraakreactie naar de cel-MER van de Vlaamse Overheid. De volledige inspraakreactie vindt u hier.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X