• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

City pass voor Gent: goed idee maar er is veel meer nodig

5 september 2017 at 6:19pm

De Lijn en de NMBS willen de City Pass in het leven roepen. Een pass waarmee je in de stadsregio Gent kan reizen en gebruik maken van allen vormen van openbaar vervoer. Gents MilieuFront vindt de citypass een goed idee, de logica zelf eigenlijk. Vele steden in Europa hebben al één ticket voor alle vormen van openbaar vervoer.

Maar er is heel wat meer nodig. In Vlaanderen wordt openbaar vervoer stiefmoederlijk behandeld. Openbaar vervoer lijkt hier synoniem te zijn voor vertragingen en besparingen. Om echt werk te maken van goed openbaar vervoer moet de knop omgedraaid worden. De beleidsmakers op Vlaams, Federaal (en een beetje lokaal) niveau moeten volop de kaart van OV trekken en investeren.
Voor wat Gent betreft betekent dit voor de Lijn veel meer en sneller investeren in nieuwe tramlijnen. Van het oorspronkelijke pegasusplan is nog maar een fractie gerealiseerd. Geplande investeringen (vertramming lijn 7) wordt door de Lijn soms zelf in twijfel getrokken.

De NMBS heeft de laatste decennia vooral moeten besparen. De gevolgen waren vooral voelbaar in het buitengebied, maar ook in Gent is er – behalve in het nieuwe station – weinig geinvesteerd. De droom om ooit tot een gewestelijk expresnet te komen is veraf. Daarvoor zouden er grote investeringen moeten komen om lijnen te openen (bv spoorlijn 204 die de kanaalzone moet aansluiten) maar vooral om stadsrandstations beter te bedienen (Gentbrugge) met snelle exprestreinen en gesloten stations opnieuw te openen (vb Oostakker, St-Denijs-Westrem – The Loop, nieuw treinstation aan P+R Evergemse Steenweg (meer hier),….

De City Pass: een leuk idee dus. En het past in de filosofie van een fijnmazig en kwalitatief netwerk van openbaar vervoer. Alleen is dat netwerk onvoldoende uitgewerkt en wordt er constant op bezuinigd. Wat ben je met een City Pass als je trein niet meer stopt (vb in Gentbrugge).

GMF hoopt dat met de komst van de vervoersregio’s alle overheiden samen de negatieve spiraal van het OV kunnen doorbreken en werken aan een positief verhaal voor Vlaanderen en Gent.

In ons memorandum nav de gemeenteraadsverkiezingen schrijven we het volgende over de vervoersregio’s:

Nieuw elan voor openbaar vervoer
Het openbaar vervoer is vaak het onderwerp van besparingen en klachten. GMF wil dat Gent meewerkt aan een nieuw elan voor het openbaar vervoer in en rond Gent. In 2017 gaan de vervoersregio’s van start. In deze vervoersregio’s wordt het openbaar vervoer op regionale schaal bekeken door De Lijn, AWV en de lokale besturen. GMF wil dat de stad Gent daar vol gaat voor een beter en kwalitatiever openbaar vervoer.
Gents MilieuFront wil dat de stad Gent een ambitieus plan op tafel legt om opnieuw te investeren in openbaar vervoer. De stad Gent moet van openbaar vervoer weer een aantrekkelijk verhaal maken en ze moet dit in haar eigen stadsontwikkelingsprojecten doortrekken. Deze nieuwe en ambitieuze visie op openbaar vervoer zal enkel werken als ze gedeeld en gedragen wordt door de buurgemeenten.
Gents MilieuFront ziet kansen voor nieuwe tramlijnen naar het buitengebied, nieuwe transferia aan de rand van Gent, een cirkeltram rond Gent en dat allemaal gekaderd in een stadsgewestelijk expresnet.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X