• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

Ontbrekende fietsverbindingen

4 december 2014 at 9:47am

Meer en meer Gentenaars verplaatsen zich met de fiets. Niet alleen recreatief maar ook voor woon-werk verkeer. De stad Gent heeft de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd in fietsinfrastructuur maar alles kan beter natuurlijk.

GMF en de fietsersbond Gent werken aan een digitale kaart waarop de voor ons ontbrekende fietsverbindingen staan. Op de kaart duiden we aan waar fietsersbruggen, onderdoorgangen of nieuwe fietstracés nodig zijn om lange afstandstrajecten en verbindingen tussen centrum en voorstad nog meer fietsers kan aantrekken.

De kaart is nog in opmaak – maar we willen graag iedereen uitnodigen – om ons ook de ontbrekende tracés op te sturen.

Let wel: het gaat om ontbrekende infrastructuur (dus bruggen, tunnels, nieuwe tracés,…), niet om slechte fietspaden.

We willen de kaart gebruiken om alle ontbrekende infrastructuur op te lijsten en voor te leggen aan de verantwoordelijken (Gent, Vlaams Gewest, privé-eigenaars,…)

Door op de kaart te klikken, in- of uit te zoomen of te verschuiven krijg je een beter overzicht. Bij elk bolletje (ontbrekende brug, onderdoorgang, oversteek,…) of lijn (ontbrekend tracé) krijg je een woordje uitleg of soms een foto.

Heb je zelf een suggestie voor een ontbrekend tracé of infrastructuur, laat het ons dan weten op [email protected]

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X