• Wij zijn GMF

    An, bestuurslid, redactieraad & activiteitenwerkgroep

    Met ludieke en/of inhoudelijke acties maken we van Gent letterlijk en figuurlijk de schoonste stad ter wereld!

Verf voor meer comfort fietsers

26 februari 2015 at 9:49am

Gents Milieufront (GMF) en de Fietsersbond stellen al jaren vast dat er op belangrijke fietsassen in Gent fietsinfrastructuur ontbreekt. Soms gaat het om punten die enkel via grote infrastructuurwerken kunnen worden aangepakt. Dikwijls kan er ook met een simpele pot verf of kleine ingrepen al veel gebeuren.

Gentbruggebrug

GMF en de Fietsersbond gaan vandaag al aan de slag, en schilderen zelf, op de Gentbruggebrug, een fietspad. Die brug is erg breed en heeft geen fietspad. Het is er nu al heel druk en deze route zal tijdens de geplande wegenwerken aan de Brusselsesteenweg vermoedelijk nog  veel meer verkeer moeten slikken. Daarom moeten er snel volwaardige fietspaden komen (bijvoorbeeld zoals op Sneppebrug)…

Deze brug vormt een belangrijke verbinding tussen Gentbrugge en Sint-Amandsberg en is een belangrijke as voor veel fietsende scholieren.

 

Verder moet de stad en politie dringend werk maken van snelheidsbeheersing. De snelheidslimiet van 30 kilometer per uur wordt daar door vrijwel alle gemotoriseerde voertuigen genegeerd. De bussen van De Lijn hebben hierin een voorbeeldfunctie.

 

De Gentbruggebrug is een gedeelde verantwoordelijkheid van het Gents stadsbestuur en Waterwegen en Zeekanaal (W&Z).

 

10 missing links

We selecteerden 10 missing links, cruciale punten voor het fietsverkeer die op erg korte termijn kunnen worden aangepakt  (kaart + overzicht onderaan persbericht). Dergelijke zwakke schakels zorgen ervoor dat mensen niet (meer) willen fietsen. Voor fietsers maakt het al dan niet hebben van een fietspad het verschil tussen vlot doorfietsen, of zich een weg moeten banen tussen de file. Elke hoofdweg moet minstens een geschilderd fietspad hebben. Zogenaamde fietsopstelstroken aan kruispunten zorgen ervoor dat fietsers kunnen vertrekken voor het autoverkeer. Zo zijn ze beter zichtbaar en moeten ze niet staan wachten tussen de uitlaatgassen.

De 10 punten tonen aan dat er ook via kleinere ingrepen maatregelen mogelijk zijn die het voor fietsers aangenamer en veiliger maken. Het gaat niet om ingrijpende of kostbare werken. Wel moeten er duidelijke keuzes worden gemaakt ten voordele van het fietsverkeer. Dit betekent dat er op sommige plaatsen een autorijstrook moet  verdwijnen of dat de rijbaan moet versmallen. Toch zal dit volgens ons geen problemen opleveren.  Integendeel : een versmalling van de weg heeft namelijk een snelheidsremmend effect.

GMF en de Fietsersbond vragen het stadsbestuur om snel werk te maken van de realisatie van deze 10 punten. We zijn altijd beschikbaar om verdere suggesties te doen en het stadsbestuur te adviseren.

Actie van vorig jaar was een succes

In februari 2013 schilderden GMF en de Fietsersbond ook al een fietspad aan Bijlokehof. Deze actie was een succes want het stadsbestuur heeft er een permanent fietspad aangebracht. Ook op andere plaatsen  waar we ingrepen vroegen zijn er al realisaties of zitten er fietspaden in de pijplijn.

De 10 missing links in kaart gebracht

 

1) Gentbruggebrug (plaats van de actie)

zie boven

 

2) Lourdesstraat

De Lourdesstraat is een brede straat die nu uitgeeft op de nieuwe Kennedyfietsbrug. De straat wacht op heraanleg maar kan nu al op korte termijn een geschilderd fietspad meer dan gebruiken.

 

3) Darsen

Darsen is het gebied aan de Weba (kruispunt Hogeweg-Vliegtuiglaan-Motorstraat). Dit kruispunt is de toegangsweg (naast de even verschrikkelijke Dampoort) voor fietsers uit Oostakker tot de stad , en de enige weg richting Muide, Mariakerke, Wondelgem, Evergem.  Een snelle integrale heraanleg is dringend! Ondertussen moeten bestaande geschilderde fietspaden veilige breedtes krijgen.

 

4) Tolhuisbrug

Deze brede en drukke brug heeft geen fietspaden. Door de autodominantie is deze brug een pijnpunt voor vele fietsers. Een geschilderd fietspad is het hoogst nodige minimum.

 

5) Mariakerksesteenweg / Antoon Catriestraat (Drongen)

Het dorpsplein van Drongen is op geen enkele manier fietsveilig verbonden met het Noorden van de deelgemeente. De Mariakerksesteenweg en Antoon Catriestraat smeken om geschilderd fietspaden tot aan de Deinsesteenweg.

 

6) Frans Van Ryhovelaan

Deze weg is een drukke invalsweg voor fietsers en automobilisten van Mariakerke. Het fietspad langs beide zijden tussen de Maisstraat en de Nieuwe Vaart ontbreekt.

 

7) Moscouviaduct (Ledeberg)

Het Moscouviaduct is voor de inwoners van Ledeberg, Merelbeke en Melle een immense stadsmuur en drukke fietsroute. Het brede viaduct heeft geen fietspad.

 

8) Eksaarderijweg

De Eksaarderijweg vormt een belangrijke verbinding tussen Oostakker en Sint-Amandsberg en een belangrijke fietsas voor EDUGO studenten. Een apart fietspad langs beide zijden is een must.

 

9) Forelstraat

De Forelstraat is een belangrijke invalsweg voor fietsers van en naar Sint-Amandsberg.  Fietsers verdrinken er in autoverkeer met de R40/E17/E40 als bestemming. Het is een kruispunt met veel blikschadeongevallen. Deze weg kan ter hoogte van het spoorwegviaduct geknipt worden voor autoverkeer. Zo ontstaat een veilige fietsas.

 

10) Muidepoort

De toegangsweg van de Muide en Meulestede naar de stad moet allemaal door de bottleneck, genaamd Muidepoort. De fietsers moeten zich mengen tussen niet alleen wagens maar ook zwaar verkeer die zijn weg zoekt van en naar de haven. Een goede fietsinfrastructuur is pure noodzaak.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X