• Wij zijn GMF

    Zjef, vrijwilliger redactieraad Frontaal magazine

    Alle beetjes helpen, en samen bereiken we meer.

5 jaar Circulatieplan: GMF vraagt ambitieus vervolg

30 maart 2022 at 1:06pm

Op 3 april 2022 is het Gentse Circulatieplan vijf jaar oud. Naar aanleiding daarvan maakt Gents MilieuFront de balans op. Het Circulatieplan was een broodnodige en gedurfde ingreep, en het vorige stadsbestuur verdient daarvoor felicitaties.

Het huidige stadsbestuur blaast warm en koud over de ambities voor een veilige, gezonde en aangename wandel- en fietsstad. Gents MilieuFront vraagt om heldere keuzes op vlak van mobiliteit.

2017: Gent is een koploper

Ruimte maken in het stadshart voor voetgangers en fietsers door doorgaand autoverkeer te weren. Vandaag klinkt het niet meer dan logisch, maar in 2017 waren de bezorgdheden groot. Wat met de bereikbaarheid van woningen en handelszaken? Wat met files op de stadsring? Zouden de Gentse wijken getto’s worden?

Vandaag is de conclusie overduidelijk: het Circulatieplan heeft Gent aantrekkelijker gemaakt, zowel voor bewoners als voor bezoekers. Volle winkelstraten en evenementen zoals het Lichtfestival bewijzen dat Gent een populaire en vlot bereikbare stad is. In de woonwijken kwam meer rust en ruimte.

Het Circulatieplan maakte van Gent een koploper in het streven naar een autoluwe en aangename stedelijke ruimte.

2022: Gent verliest voorsprong

Sinds de invoering van  het Circulatieplan is er opnieuw veel werk verzet, onder meer met heel wat nieuwe fiets- en wandelinfrastructuur en de opmaak van wijkmobiliteitsplannen.

Toch is Gent geen koploper meer. Elke beslissing die het Gentse stadsbestuur neemt lijkt een verwaterde versie van het gedurfde beleid uit 2017. Een thema als mobiliteit heeft heldere keuzes nodig, geen moeizame politieke compromissen.

Ondertussen voerden andere steden fietszones in of pakten ze hun stadsring aan. Waarom durft Gent niet wat Kortrijk en Mechelen wel durven?

Er zijn te veel voorbeelden van halfslachtige keuzes of keuzes die zelfs helemaal niet gemaakt werden deze bestuursperiode: 

-Het aantal fietsstraten in Gent stijgt gestaag, maar wat ben je met een maatregel die niet wordt nageleefd? Elke Gentse fietser werd al ingehaald op een plaats waar dat niet mag, in een fietsstraat of in een van de honderden smalle straten van Gent. Gents MilieuFront roept de burgemeester daarom op om werk te maken van stevige handhaving.

-Begin 2020 vroeg Gents MilieuFront om fietszones in te voeren, een idee dat op de gemeenteraad van 17 februari 2020 enthousiast werd onthaald. Dat enthousiasme werd vooralsnog niet vertaald in concreet beleid. In de beleidsnota van mobiliteitsschepen Filip Watteeuw staat nochtans: “We richten wijkfietszones in in buurten waar straten te smal zijn om fietsers reglementair in te halen.”

-Het bestuursakkoord drukt de wens uit om van de stadsring een stadsboulevard te maken (met meer evenwicht tussen verkeers- en verblijfsfunctie), en belooft een concreet plan tegen het begin van de volgende bestuursperiode. In de beleidsnota’s is over zo’n plan niks meer te vinden. Heeft de bestuursploeg deze ambitie opgegeven?

 -Het autobezit in Gent daalt en toch blijft autobezit de norm. Bij de heraanleg van straten en pleinen vermindert Stad Gent het aantal parkeerplaatsen, maar er wordt niet geëxperimenteerd met parkeerplaatsvrije appartementen. Een betalende parkeerkaart voor bewoners en het terugdringen van garageboxen lijken ook taboe. In Ledeberg heeft meer dan 40 procent van de gezinnen geen eigen auto en toch komt er een groot parkeergebouw. 

-De wijkmobiliteitsplannen komen niet alleen traag, de gemaakte keuzes zijn ook niet altijd even duidelijk. Het min of meer weren van autoverkeer over Gentbruggebrug is geen fraai compromis.

Gents MilieuFront vraagt dat de huidige ploeg dezelfde durf toont als in de vorige bestuursperiode. Om de titel van het bestuursakkoord te citeren: Gents MilieuFront mist ‘ambitie en durf’ in het Gentse beleid.

In ons tijdschrift Frontaal lieten we vijf prominente stemmen aan het woord over 5 jaar Circulatieplan. Lees hier hoe onder meer Yves De Bruyckere (Fietsersbond Gent) en mobiliteitsschepen Filip Watteeuw terugblikken.

Fotogalerij

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X