• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Kruispunt Sint-Lievenspoort

26 februari 2015 at 10:04am

Het kruispunt Sint Lievenspoort werd, helaas terecht, uitgeroepen tot één van de zwarte kruispunten in Gent.  Wie op internet de zoekterm “Sint Lievenspoort zwart kruispunt” intypt, begrijpt dat dit al vaker is aangeklaagd en dat er tot nu toe weinig tot niets gebeurde om het kruispunt fietsvriendelijker te maken. Ook de Fietsersbond voerde er reeds herhaalde malen actie en Fietsbult spendeerde al ettelijke stukjes tekst aan dit punt.

 

Wat zijn de belangrijkste problemen :

  • De beschikbare tijd om als fietser en voetganger over te steken bij groen licht van Ledeberg richting Zuid of omgekeerd
  • De gesplitste oversteek komende vanaf de Overpoort, rijdend naar Dampoort en omgekeerd. De wachtzone is hierbij veel te klein. Zoals ook op deze foto’s van de Fietsersbond te zien is.
  • De verkeerslichten voor de fietsers zijn niet zichtbaar voor automobilisten, waardoor deze denken dat de fietsers door het rood rijden. Bekijk het filmpje van de Fietsersbond.

Oplossingen?

De beste oplossing is uiteraard een veilige manier om van 9050 naar het Zuid te fietsen en dit kruispunt te vermijden. De geplande fietsersbrug aan de Zuiderpoort (Uco-site) is hier ideaal.

Nochtans zijn er voor sommige van de problemen eenvoudige oplossingen, bijvoorbeeld voor het verlengen van het groene licht voor de oversteek Zuid-Ledeberg en omgekeerd :

  • Waarom krijgen eventuele auto’s die een U-turn maken komende van Dampoort, richting Dampoort, voorrang op fietsers die rechtdoor rijden ? Geef het stuk kant Ledeberg groen, terwijl de auto’s komende van Dampoort het kruispunt oprijden.

  • Waarom krijgen eventuele auto’s die over het kruispunt rijden vanuit de Heuvelpoort richting Dampoort voorrang op fietsers die de as Zuid – Ledeberg oversteken ? De auto’s horen immers de tunnel te nemen. Geef het stuk kant Ledeberg groen, terwijl de auto’s komende van de Heuvelpoort het kruispunt oprijden.

  • Ook voor het deel kant Zuid, kan het licht langer op groen gezet worden : geef de fietsers altijd groen, behalve als de auto’s komende van Dampoort het kruispunt oprijden.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X