• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

Meerderheid van de automobilisten respecteert zone 30 niet

4 januari 2018 at 10:14am

Uit metingen blijkt dat een meerderheid van de automobilisten de zone 30 niet respecteert. Meer dan 73 % van de auto’s rijdt meer dan 30 km/h. 53% van de wagens rijdt sneller dan 35 km/h. 

speedgun algemeen

Gents MilieuFront leent sinds september een speedgun uit aan Gentenaars die hiermee aan de slag willen gaan. Elke Gentenaar kan gratis de speedgun van Gents MilieuFront ontlenen en de snelheid in zijn of haar straat meten. De speedgun is ondertussen vele keren uitgeleend. Uit die metingen hebben we de gegevens van 14 straten die in zone 30 liggen in Gent (waarvan 5 binnen de R40 en 9 erbuiten) geregistreerd en verwerkt. In totaal werd de snelheid van bijna 5000 voertuigen gemeten. 

Trager in het centrum
De metingen vonden plaats op verschillende tijdstippen en verschillende plaatsen in Gent.
Het is duidelijk dat de zone 30 in het centrum (binnen de R40) beter wordt nageleefd dan in de straten buiten de R40. Dit heeft wellicht meerdere redenen: de straten in het centrum zijn eerder woonstraten en ze zijn smaller. Het straatprofiel laat snel verkeer dus minder goed toe. Binnen de R40 zijn er ook veel straten met gemengd verkeer. Dit zorgt ervoor dat autoverkeer trager wordt. Bovendien zorgt de afbakening van de zone 30 binnen de R40 voor duidelijkheid. Elke chauffeur weet (hopelijk) dat hij zich binnen de stadsring aan 30km/h moet houden. Buiten de ring is er vaak een zone 30 aan scholen. Eén van de redenen waarom deze aan scholen niet voldoende wordt gerespecteerd is omdat het qua signalisatie en straatprofiel niet duidelijk is dat er een ander snelheidsregime geldt. 
Onderaan het persbericht  vind je de kaart met de locaties van de metingen.

speedgun binnen R40speedgun buiten R40

 

De zone 30 werkt maar moet nog beter
Een lagere snelheid leidt tot minder ongevallen en veiliger verkeer. Veiliger verkeer is nodig om minder assertieve fietsers en voetgangers te overtuigen om de wagen te laten staan. Het is dus van groot belang dat de stad Gent de zone 30 duidelijk communiceert en bewaakt. Om de zone 30 nog beter te handhaven stelt GMF het volgende voor:

1) Verhoog de pakkans in zone 30 door nog meer in te zetten op controles (op korte termijn – kleine investering). Uit onze metingen blijkt dat de metingen zich nu vooral moeten concentreren op zone 30 buiten de R40. 

2) Richt de straat zo in dat er minder snel gereden kan worden (op middellange termijn – grotere investering). Enkel maar het plaatsen van een bordje zone 30 is niet voldoende. Het wegprofiel, de breedte van de straat en eventueel de verlichting kan zo aangepast worden dat het duidelijk wordt voor automobilisten dat ze een zone 30 inrijden. 

3) Voer een intelligente SnelheidsAanpassing (ISA) in (lange termijn). De Stad Gent en CDO (Ugent) waren voorlopers op het vlak van Intelligente SnelheidsAanpassing. Begin jaren 2000 werd een proefproject uitgevoerd om ISA in te voeren. Nu elke wagen toch over een GPS beschikt moet ISA makkelijker in te voeren zijn en opnieuw boven de radar komen.  

 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X