• Wij zijn GMF

    Benjamin, bestuurslid, handige harry

    Gelukkig zijn er ook veel mensen binnen en buiten GMF die constant aan de ecologische kar blijven trekken en op dezelfde nagel blijven kloppen.

Gent heeft nog meer circulatieplannen nodig

16 maart 2018 at 8:11am

Een jaar circulatieplan leverde zeer positieve en hoopgevende resultaten op: een aanzienlijke stijging van het fietsgebruik en het openbaar vervoer en een verbeterde verkeersveiligheid. Alles wijst erop dat het plan slaagt in zijn doelstelling en dat Gentenaars geleidelijk kiezen voor duurzame mobiliteit. Dit is uiteraard zeer goed nieuws. Intussen klinkt de roep van vele Gentenaars om leefbare en gezonde woonwijken, waar kinderen veilig en zelfstandig met de fiets naar school kunnen, luider en luider.

Enkele aanpassingen die de Stad Gent nu wil doorvoeren, baren Gents MilieuFront evenwel zorgen. We vrezen voor de fietsveiligheid van de Hoogstraat: niet alleen zal het deels in twee richtingen openstellen van de Hoogstraat voor het autoverkeer deze fietsas een pak minder aantrekkelijk maken. Volgens onze tellingen van 15/3 passeren op de ochtendspits 750 fietsers per uur. (GMF telde de op 15/3/18 de fietsers in de Hoogstraat ter hoogte van de Oude Houtlei. In de ochtendspits (tussen 7u en 9u) telden we 998 fietsers. In de avondspits (tussen 16u en 18u) telden we 1128 fietsers. De gegevens van onze telling vind je hier.)

De afwezigheid van staduitwaarts autoverkeer in de Hoogstraat tijdens het afgelopen jaar maakte de Hoogstraat tot een snelle en aantrekkelijke fietsas voor grote aantallen fietsers uit de Brugse Poort, Mariakerke en Wondelgem. Door de Hoogstraat opnieuw tweerichtingsverkeer te maken degradeert de stad nu deze fietsas. De combinatie van intensief openbaar vervoer én bijkomend autoverkeer zal voor de Hoogstraat een aanslag zijn op de luchtkwaliteit in de straat, en zal de omgeving minder aantrekkelijk maken voor voetgangers en de bewoners.

Daarbij komt nog dat de fietsinfrastructuur van deze straat niet voldoende is ingericht. Fietspaden of -markeringen zijn onbestaand en een fietsopstelstrook aan de verkeerslichten ontbreekt. Het openbaar vervoer (bus 3) mag nu wel staduitwaarts in de Hoogstraat. Door nu ook wagens opnieuw toe te laten zullen er opstoppingen komen op het kruispunt Hoogstraat-Begijnhoflaan en zal de bus dus in de file staan. Zo doet men het concurrentieel voordeel dat het openbaar vervoer had teniet.

Het opnieuw tweerichtingsverkeer maken is symptoombestrijding en blijft blind voor de bron van het probleem: het te veel aan auto’s die tot pal in het centrum komen, aangetrokken door de (ondergrondse) parkeergarages. Volgens Gents MilieuFront moeten autobestuurders aangemoedigd worden om aan de rand van de stad te parkeren en moeten de twee centrumparkings geleidelijk omgevormd worden tot bewonersparkings. Enkel zo kan worden tegemoet gekomen aan de – zeer terechte – vraag naar minder autoverkeer in de Papegaaistraat en Rozemarijnstraat.

Daarnaast geeft het verlagen van de parkeertarieven het signaal dat het wenselijk is dat mensen met de auto het stadscentrum inrijden. Dat is het uiteraard niet. Het kan en mag niet de bedoeling zijn dat er meer auto’s richting stadscentrum worden getrokken. De evaluatie van het circulatieplan wijst erop dat de Gentenaars net de omgekeerde beweging willen maken.

We moeten verder op dezelfde weg: streven naar een stad met minder wagens en meer levenskwaliteit, waar we onze kinderen gezonde lucht en propere longen kunnen garanderen, naar mobiliteitsplannen met ademruimte voor de deelgemeenten, naar een veilig en bewegwijzerd fietsroutenetwerk, naar een nieuw elan voor openbaar vervoer, naar een aantrekkelijke stad waar het goed leven is voor jong en oud. Gent heeft nog meer circulatieplannen nodig. Zo kunnen we ervoor zorgen nog meer Gentenaars kunnen profiteren van prettig wandelen, fietsen en vlot openbaar vervoer. De positieve effecten van het circulatieplan bewijzen dat het kan, en dat Gent hier klaar voor is.

Uitnodiging: 2 april ‘knip-nick’ aan Ottogracht


Begin april 2018 viert het Circulatieplan zijn 1ste verjaardag. Natuurlijk is er daarbij nog ruimte voor verbetering, maar we zijn ook blij met het verminderde autoverkeer en de zuiverder lucht in de binnenstad. Daarom wil GMF die eerst verjaardag vieren met een feestje, zonder grote slogans of zonder zware statements, gewoon als een gezellig samenzijn. Vandaar onze ‘knip-nick’ – oftwel een picknick langs de knip.

Kom op paasmaandag 2 april naar de Knip aan de Ottogracht van 12u00 tot 15u00. Breng alles mee wat je voor een pick-nick nodig hebt: een dekentje om op te zitten (of een stoel), eten en drank (we maken er een potluck van en voorzien zelf zeker al één BBQ-stel), borden en bekers en bestek, eventueel spelletjes (Kubb, badmintonrackets, …), je goed humeur, je lief en kinderen en/of je kameraden, vlaggetjes, een pick-nickmandje, …

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X