• Wij zijn GMF

    An, bestuurslid, redactieraad & activiteitenwerkgroep

    Met ludieke en/of inhoudelijke acties maken we van Gent letterlijk en figuurlijk de schoonste stad ter wereld!

De ontwikkeling teveel voor het zuiden van Gent?

26 april 2018 at 1:18pm

 Het borrelt van de bedrijvigheid in het zuiden van Gent. In de zogenaamde Zuidelijke Mozaïek hebben zich in de oksel van de E17 en E40 talloze bedrijven gevestigd. De Ghelamco Arena is er neergestreken, de technologiecampus van de UGent is in bloei, het industriepark ‘het eilandje’ is in volle ontwikkeling, een groot kantorencomplex in Merelbeke, the Loop in volle ontwikkeling… Om dit alles mogelijk te maken op een locatie die voornamelijk is ontsloten voor autoverkeer, werd de R4 al voor een stuk verlengd. Als het van de Vlaamse Regering afhangt komt er ook nog een vierde rijstrook op de E40. Maar de Zuidelijk Mozaïek stuit meer en meer op zijn fysieke grenzen. Economisch bloeit en groeit deze omgeving en project na project wordt er gerealiseerd. Maar daardoor rijdt het zuiden van Gent en Zwijnaarde zich ook een beetje vast. Letterlijk. De economische bedrijvigheid is vooral auto en vrachtwagen gerelateerd. Dit zorgt voor enorm veel verkeer en congestie, , overlast en onveilige situaties, waar de leefbaarheid van de omgeving ernstig onder lijdt.

Zo is er bijvoorbeeld de Gestichtstraat, een woonstraat die dienst doet als op- en afrit van de R4. Deze woonstraat is niet geschikt voor zwaar verkeer en voor de bocht aan het begin van de straat wordt vaak onvoldoende geremd (lees: veel te hard gereden); met als gevolg dat er al menig auto in de gevels van de eerste huizen is beland. Op de Gestichtstraat is ook een uitgang van een grote school. In het Ruimtelijk Uitvoeringsplan, goedgekeurd in 2010 stond nochtans vermeld dat deze straat zou worden afgesloten en dat de straat daarmee ook verlost zou zijn van het zware vrachtverkeer. De bewoners verwoorden het als volgt: “Het is wachten op een dodelijk ongeval met een kind, voor er eindelijk in actie zal worden geschoten.”

Ten zuiden van de R4 – in Zwijnaarde – is de situatie ook schrijnend. Elke morgen en avond lopen de N60, de Ovonde aan Don Bosco en de straten in de omliggende woonwijken vast. Ook de omliggende bedrijventerreinen gebruiken de woonstraten van Zwijnaarde als invalswegen voor hun bedrijvigheid.

Het Technologiepark (van de UGent) trekt vele werknemers aan. Veel daarvan komen ze met de wagen (60% vs 40% met duurzame vervoersmiddelen), dit zeker in vergelijking met de werknemers van Stad Gent (15% met de wagen vs 85% met duurzame vervoersmiddelen). Dit uit zich in files, wildparkeren en sluipverkeer. Zo komen er veel wagens de site binnen via de Tramstraat, door een doorgang die eigenlijk de privé toegang is voor 1 enkel bedrijf. De stad en de politie zijn op de hoogte, maar laat betijen.

Er is duidelijk behoefte aan een betere verkeerssituatie. Als oplossing zijn er onder andere enkele ontsluitingswegen gepland. Deze (10 jaar oude) plannen zijn echter nog steeds niet ten uitvoer gebracht. Dat wekt bij de bewoners veel wrevel op. Ontsluitingen zoals die aan de Domo site en Coca-Cola laten al jaren op zich wachten door discussies tussen de verschillende partijen en gebrek aan welwillendheid.

GMF pleit daarom voor de volgende oplossingen:
– Ontsluitingswegen in combinatie met knip in Zwijnaarde en Gestichtstraat realiseren
– Betalend parkeren installeren
– Tramstraat afsluiten
– Ontsluiting met tram realiseren

Ontsluitingswegen zijn een oplossing om op korte termijn de lokale overlast te beperken, maar wat we echt nodig hebben is minder mobiliteit.
Ontsluitingswegen bieden een oplossing voor de lokale hinder. Er zullen (op korte termijn) minder auto’s door de Gestichtstraat of Zwijnaarde rijden. Maar het zal niet minder druk worden op de R4 of de E40/E17. Wat we echt nodig hebben is een shift naar een andere mobiliteit.

Op het Technologiepark van de UGent moet men werknemers stimuleren om anders naar de site te komen. Maar de cocktail van bedrijfswagens, veel ontsluitingswegen en gratis parkeren staat verandering in de weg. Gelukkig zou de UGent toch overwegen om een regime van betalend parkeren te installeren op de site. Ook zou een ingang aan de tramstraat afgesloten (kunnen) worden.

Voor de toekomstige ontwikkeling houdt de stad een beleid aan waarbij ze het aantal parkeerplaatsen per site wil beperken. Dit is niet naar de zin van het bedrijfsleven. Nochtans is beperking van het aantal nieuwe wagens de enige oplossing om verdere verzadiging van het wegennet tegen te gaan.
De stad dwingt iedereen die wil ontwikkelen in de Zuidelijke Mozaïek ook om toe te treden tot het parkeermanagement. In dit stelsel worden bedrijven normen opgelegd en worden ze verplicht om samen na te denken over oplossingen.

En dan is er nog het openbaar vervoer…. In de ideale wereld rijdt er een tram naar het nieuwe industriegebied ‘het eilandje’ en Merelbeke, loopt er een tram naar de Ghelamco Arena en stopt er een trein op The Loop. Maar we weten allemaal dat het op het openbaar vervoer altijd een beetje wachten is…

De overheid wil graag ook meer wegen en meer rijstroken, maar GMF denkt niet dat dit de oplossing is op lange termijn. Zolang we zomaar blind blijven ontwikkelen zonder dat we grondig nadenken over een andere mobiliteit zal het zuiden van Gent het slachtoffer zijn van zijn eigen (economische) succes. Elk project op zich zal qua mobiliteit misschien geen groot probleem zijn. Maar het verkeer in Zuid Gent is zo verzadigd dat elke bijkomende wagen ook de anderen hindert. En dus kunnen en moeten alle stakeholders (de stad Gent, de bedrijven, UGent, De Lijn, de bewoners,…) in de zuidelijke mozaïek elkaar diep in de ogen kijken.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X