• Wij zijn GMF

    Sabine, doener

    zot doen en af en toe actievoeren voor 't milieu

Aandeel kinderen op de fiets stijgt spectaculair

11 oktober 2018 at 9:10am

Gents MilieuFront, Fietsersbond Gent, Velodroom en Ledeberg breekt uit organiseerden vandaag de derde Gentse kinderfietsentelling. We merken een stijging van het aantal fietsers, maar vooral een sterke stijging van het aantal kinderen op de fiets op. Het aandeel kinderen op de fiets is gestegen van 12 naar 19% tussen 2016 en 2018.

Dit jaar telden we net zoals vorig jaar alle fietsers en kinderen op de fiets die tussen 8u00 en 8u30 passeerden op 13 belangrijke fietsassen in Gent. Op drie punten (zie tabel 1) telden we zelfs al voor het derde jaar op rij. We telden zowel kinderen die zelf fietsen, kinderen in een bakfiets als kinderen op een stoeltje of in een fietskar.

Het aantal fietsers en fietsende kinderen is in vergelijking met de voorbije twee jaar opnieuw toegenomen. Op de drie punten waar we voor de derde keer telden zien we zowel een stijging van het aantal fietsers als van het aantal fietsende kinderen. Het aantal fietsers is er op twee jaar tijd gestegen van 2372 naar 2709. Het aantal fietsende kinderen is in diezelfde periode gestegen van 284 naar 504. Het aandeel van de kinderen op de fiets was in 2016 11,97%, in 2018 is dat gestegen naar 18,6% (zie tabel 1 en grafiek 1).

Op de punten waar we enkel in 2017 en in 2018 telden, zien we dezelfde trend: het aantal fietsers stijgt met 2,3% op een jaar, terwijl het aandeel kinderen op de fiets stijgt 10% in dezelfde periode (zie tabel 2 en grafiek 2).

Adem in, adem uit.
Helaas zien we op een aantal punten waar we veel fietsers geteld hebben, zoals de Dampoort, Forelstraat en Gentbruggestraat, ook slechte resultaten voor wat de luchtkwaliteit betreft. Dit zie je hier in de resultaten van de Curieuzeneuzecampagne. Vaak net op punten waar fietsers stoppen en dus nóg sterker in – en uit ademen.

Toekomst
Voor een aantal plaatsen in de toekomst verwachten we dat Stad Gent bijkomende maatregelen neemt voor een betere luchtkwaliteit en verkeersveiligheid. We willen dat de vijfhoek aan de Gentbruggestraat geknipt wordt, dat de Forelstraat geknipt wordt en dat er een oplossing komt voor het kruispunt aan de Dampoort waarbij fiets- en autoverkeer maximaal gescheiden wordt. 

Naast deze concrete voorstellen verwachten we dat Stad Gent door een verdere uitbreiding en uitdieping van het circulatieplan ook in de deelgemeenten maatregelen neemt om het autoverkeer terug te dringen. Zo werkt men simultaan aan een betere luchtkwaliteit en betere omstandigheden voor fietsers en fietsende kinderen.

Naast het verder werk maken van minder auto’s moet de stad natuurlijk parallel werken aan veilige en comfortabele fietsinfrastructuur.
Steven Geirnaert (GMF): “We willen dat alle wegbeheerders bij (her)aanleg van wegen en kruispunten ook kijken vanuit het gezichtspunt van een kind. Kan een kind de infrastructuur ‘lezen’ en hier veilig en comfortabel fietsen? Als dat het geval is, zitten we met een mooie win-winsituatie: wat goed is voor een 8-jarige, is ook goed voor een 88-jarige en dus meteen voor alle, ook niet-assertieve fietsers.”

tabel 2016 2018

tabel 2

tabel 2017 2018

grafiek 1

grafiek 2

grafiek 2

grafiek 1

 image002

image009

 

Fotogalerij

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X