• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Gents MilieuFront wil voor elke school een schoolstraat

30 augustus 2019 at 7:41am

Op 2 september trekken alle scholieren opnieuw naar de lagere en middelbare school. Willen we hen en hun ouders stimuleren om met de fiets of openbaar vervoer naar school te gaan, dan moet de directe omgeving rond de school veilig en autovrij zijn. ‘Schoolstraten’, waarbij gemotoriseerd verkeer bij aanvang van de school, meestal tussen 8 en 8.30u, uit de straat worden geweerd, zorgen voor die veilige omgeving. Niet onbelangrijk: geen ronkende en wachtende auto’s vlakbij de schoolpoort zorgt voor een betere luchtkwaliteit voor onze allerkleinsten.

Momenteel bestaan er in Gent al schoolstraten nabij 12 scholen. De voordelen van een schoolstraat zijn talrijk:

  • minder chaos in de schoolomgeving;

  • meer veiligheid voor fietsers en voetgangers;

  • grotere bereikbaarheid voor hulpdiensten;

  • een gezondere schoolomgeving met minder uitlaatgassen aan de schoolpoort;

  • stimulans voor meer beweging van de kinderen;

  • aangenamere sfeer aan de schoolpoort.

(bron: Stad Gent)

Bij een schoolstraat wordt gemotoriseerd verkeer uit de onmiddellijke buurt van de schoolpoort geweerd. Dat creëert meer plaats voor fietsers en de voetgangers. Ouders die hun kinderen met de wagen brengen, worden gevraagd om verderop te parkeren. Ook kinderen die met de auto gebracht worden, kunnen vanaf daar veilig te voet naar school. Op schooldagen wordt de straat voor de school maximum een halfuur afgezet voor gemotoriseerd verkeer, bij de start en/of het einde van de schooldag. Zowel de buurtbewoners, het personeel als de ouders noemen de schoolstraat een goed systeem (zie ‘Evaluatie 5 jaar schoolstraten in Gent’ – p. 22-23).

Wetgeving is mee
“Sinds 1 juli 2019 zijn de schoolstraten ook officieel opgenomen in het verkeersreglement”, laat scholenconsulent Sabine Van Lancker van het Mobiliteitsbedrijf weten. “Op die manier zijn de regels voor iedereen duidelijk.” De ‘schoolstraat’ wordt nu eenduidig herkend aan het blauwe bordje met in het wit ‘schoolstraat’ erop geschreven. 45 gemeentes volgden reeds dit inspirerend voorbeeld uit Gent. Er loopt ook een Vlaamse campagne om schoolstraten te promoten: https://www.paraatvoordeschoolstraat.be/

Een schoolstraat voor elke school
Gents MilieuFront (GMF) wil dat de stad proactief de mogelijkheden onderzoekt om meer schoolstraten in Gent te krijgen. Momenteel ligt de keuze en initiatief voor een schoolstraat bij de school. Scholen en ouders hebben ‘s morgens al hun handen vol met de organisatie van onderwijs en kroost; een schoolstraat op poten zetten en draaiende houden vergt een groot engagement van ouders én school. Gents MilieuFront vraagt dat de stad scholen beter ondersteunt om een schoolstraat te introduceren en laten werken. Zo zou ook de stadswacht kunnen worden ingezet  bij de handhaving van de schoolstraat, zeker bij de start van het schooljaar. De stad kan via haar vrijwilligerspunt ook actief op zoek gaan naar schoolstraatvrijwilligers.

Getuigenis Schoolouder Femke Debaere

rsz foto schoolouder femke debaere

 “Aan de Schoolstraat staan betekent voor mij zorgen voor meer verkeersveiligheid, een vlottere doorstroming en dus meer orde en rust bij het het verlaten van de school. Hiervoor offer ik op mijn vrije woensdag tweewekelijks – inderdaad, want dankzij een beurtrol met andere ouders, kan ik mijn eigen dochters óók eens ophalen als de bel gaat – graag een half uurtje van mijn tijd op. En als ik hiervoor ook wel eens een “goeiemiddag” of “dankjewel” krijg, is dat mooi meegenomen!” #verkeersveiligheidisprioriteit #respectvoorelkaar #paraatvoordeschoolstraat #zoouderzokind

 Getuigenis Directrice Sofie Vercoutere, Atheneum Gentbrugge en Delphine Standaert, directrice GO! basisschool Gentbrugge

Foto Directrice Sofie Vercoutere

rsz foto directrice delphine standaert

“Sinds vorig schooljaar faciliteren we, samen met GO! basisschool Gentbrugge om de hoek, een schoolstraat in de ochtend- en avondspitsen. Onze ervaring is over de hele lijn positief. De schoolstraat is een verademing gebleken voor ouders, leerlingen en collega’s en heeft een enorme impact gehad op de veiligheid van onze schoolomgeving. Als directie kunnen we op dat vlak terug vaker op twee oren slapen. Natuurlijk verlegt het probleem zich soms  gedeeltelijk naar straten in de buurt, daar zijn we ons van bewust, en daar moet samen met dienst Mobiliteit van Stad Gent en onze beide scholen aan gewerkt worden.” 

Getuigenis vrijwillige coördinator schoolstraat

“Het vergt niet eens zoveel tijd: een kwartiertje om de twee weken. Ik deel het ochtendtoezicht met een andere ouder, week om week. Het is een erg concreet en nuttig engagement voor de school.”

“De uitdaging? Voldoende vrijwilligers vinden om dit jaar in jaar uit te doen. Toegegeven, het is niet altijd fijn om in je gele hesje instructies of informatie te geven, maar het helpt als je ziet dat het werkt. Ook: niet iedereen kan of wil hier tijd voor vrijmaken. Anderzijds, we weten dat een school al heel veel taken moet opnemen naast hun kerntaak : lesgeven. Hulp bij de schoolstraat is dan ook erg nuttig.”  

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X