• Wij zijn GMF

    Marie, illustratrice Frontaal magazine

    Ik wou iets lokaal doen van vrijwilligerswerk voor het klimaat, dus GMF was ideaal.

Wijk(circulatie) op straat

18 september 2019 at 4:05pm

Met de nieuwe verkeersplannen voor de deur in verschillende Gentse deelwijken bereiden we ons met Gents MilieuFront ook voor om onze visie op mensgerichte buurten te laten doorwerken in deze verkeersplannen.

Nieuwe verkeersplannen in de deelwijken
De stad Gent kondigde in het voorjaar 2019 aan dat er na het centrum ook verkeersplannen in de deelwijken worden uitgerold. Gents MilieuFront ijvert al een tijdje dat eenzelfde verschuiving naar verkeersveiligheid en fietscomfort in de Gentse deelwijken dient doorgevoerd te worden. We zijn dan ook verheugd dat de stad deze bezorgdheden serieus neemt. We zijn bovendien tevreden dat er een uitgebreid participatietraject aan gekoppeld is zodat iedereen zijn idee over zijn/haar wijk kan duidelijk maken. 

Wat wil GMF?
Uiteraard zal het niet verwonderen dat Gents MilieuFront ook in de deelwijken vragende partij is naar een mobiliteitssysteem op mensenmaat. Een systeem dat voetgangers en fietsers samen met het openbaar vervoer centraal stelt en waar de minst mobielen in de samenleving er echt op vooruit gaan. Uiteraard moet ongeveer elke woning bereikbaar blijven met de wagen, maar dit wil niet zeggen dat de route met de wagen in de toekomst altijd de kortste en makkelijkste zal blijven. We geloven er stellig in dat het inbouwen van een aantal kleine weerstanden een manier is om het duurzaam transport te stimuleren.

photo 1415594445260 63e18261587eGents MilieuFront gaat de straat op!
In een aantal van deze deelwijken gaan we samen met buurtcomités op zoek naar antwoorden voor de vele uitdagingen in de wijken. Met de verkeersplannen zullen rijrichtingen aangepast worden en zullen straten heraangelegd worden. Dit geeft ons de kans om de ruimte van de straat fundamenteel in vraag te stellen. We willen het niet enkel hebben over mobiliteit. We willen het vooral hebben over leefbare wijken en buurten. Vele buurtcomités ijveren naast verkeersveiligheid ook voor gezonde lucht, groenere straten, ontmoetingsplekken, ruimte voor voetgangers, waterinfiltratie… noem maar op. Het mobiliteitssysteem moet deze uitdagingen mee mogelijk maken of zelfs realiseren. Voor minder gaan we niet!

In de eerste werksessies met buurtcomités in de Dampoortwijk kwamen al een aantal eerste interessante voorstellen naar boven zoals; alle ‘buurtstraten’ enkele richting, ruimte voor grote bomen, enkel functionele verharding… In november 2019 maakten GMF en een aantal buurtcomités de eerste plannen en krijtlijnen voor Sint-Amandsberg/Dampoortwijk bekend. Hierop volgen de gesprekken en de plannen voor Zwijnaarde, opnieuw samen met buren, verenigingen en comités.

Wil jij met jouw buurtcomité ook mee nadenken of inspiratie opdoen? Neem contact op met [email protected]!

Dit artikel werd geschreven door Lieven Symons voor Frontaal (editie herfst 2019), het magazine van Gents MilieuFront. Wil je ook 4x per jaar inspirerende en kritische Frontaal-artikels lezen op papier of digitaal? Word nu lid van GMF en geniet van Frontaal en tal van andere fijne voordelen!

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X