• Wij zijn GMF

    An, bestuurslid, redactieraad & activiteitenwerkgroep

    Met ludieke en/of inhoudelijke acties maken we van Gent letterlijk en figuurlijk de schoonste stad ter wereld!

Verover de ruimte: GMF en Kinderrechtencoalitie nemen parkeerplaats in

19 september 2019 at 10:00am

‘Verover de ruimte!’ Onder die leuze geven Gents MilieuFront en Kinderrechtencoalitie Vlaanderen voor één namiddag enkele parkeerplaatsen ter hoogte van hun kantoor aan het Maria Hendrikaplein een leukere inkleding. Met deze actie vragen we aandacht voor de publieke ruimte en kindvriendelijke inrichting ervan. Hiermee nemen we deel aan de actie ‘Verover de ruimte!’ die Autodelen.net organiseert in het kader van de Week van de Mobiliteit. Autodelen.net roept hiermee de Vlaming op om tijdens deze week één of meerdere parkeerplaatsen voor één dag een andere invulling te geven.

Autodelen
“Verover de ruimte” wil aantonen dat autodelen de perfecte manier is om een straatbeeld met minder wagens te creëren. In Vlaamse steden en dorpskernen is de vrije ruimte beperkt en auto’s slokken een flink deel van dit schaarse goed op. In Vlaanderen zijn er meer dan 7 miljoen parkeerplaatsen, dat is méér dan er Vlamingen zijn, zo bleek uit het eerste Ruimterapport van Vlaanderen. In Gent zijn er nu bijna 16.000. autodelers, hiermee is Gent een voortrekker in Vlaanderen. Eén gedeelde, efficiënt gebruikte wagen vervangt namelijk 4 tot 12 privéwagens. De (parkeer)ruimte die daardoor vrijkomt, kan worden teruggegeven aan voetgangers en buurtbewoners en zorgt zo voor een transitie naar leefbare buurten. 

Openbare ruimte: anders ingevuld
Minder auto’s betekent dus meer vrije ruimte, méér groen, méér rust- en ontspanningsmogelijkheden en méér ontmoeting. Gents MilieuFront droomt van de straat 2.0.: straten ingericht voor leven, wonen en sociaal contact. 
Nieuw aan te leggen straten kunnen straten zijn met een autodeelplaats, standaard geveltuinen, een fietsenrek, een bankje, een groenslinger, een infiltratiezone, …etc. Zo kunnen straten meer dan geasfalteerde verbindingswegen op maat van koning auto worden, en dus straten op maat van alle gebruikers. 

Kindgerichte invullingen 
Elke dag verdwijnt er in Vlaanderen 6 hectare open ruimte. Slechts 10 procent van de oppervlakte is bebost en slechts in 2 procent daarvan mogen kinderen vrij spelen. Ook in de woonomgeving staat het gebruik van ruimte door kinderen onder druk. Door de de verstedelijking, bevolkingsgroei en de auto is er steeds minder ruimte voor kinderen en jongeren terwijl hun aantal blijft toenemen. Er zijn weinig jeugdvriendelijke plekken en kinderen zijn niet altijd welkom in de publieke ruimte: activiteiten als skaten of voetballen zijn vaak niet toegelaten en ontmoeting van kinderen wordt amper getolereerd.

Het alomtegenwoordige ruimtegebrek maakt kinderen en jongeren bijzonder kwetsbaar in hun leefomgeving en in het verkeer. Hun recht op spelen en ontwikkeling in een veilige leefomgeving mag niet in het gedrang komen door een gebrek aan openbare ruimte. We moeten voor kinderen en jongeren een veilige vervoersautonomie kunnen garanderen door een wandel- en fietsnetwerk te voorzien en het autoverkeer te verminderen. De zo vrijgekomen ruimtes kunnen dan kindgerichte invullingen krijgen waar kinderen en jongeren de plaats krijgen om zich vrij te bewegen, elkaar te ontmoeten en te ontwikkelen. 

{gallery}Verover de Ruimte 2019{/gallery}

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X