• Wij zijn GMF

    Marie, illustratrice Frontaal magazine

    Ik wou iets lokaal doen van vrijwilligerswerk voor het klimaat, dus GMF was ideaal.

Straatvinken komt naar Gent

22 april 2020 at 7:36am

Straatvinken breidt verkeerstelling in straten uit naar heel Vlaanderen, voor het eerst ook in Gent

Burgerwetenschapsonderzoek meet ook impact lockdown

Sinds vorige week kan iedereen  zich inschrijven om op donderdag 14 mei tussen 17 en 18 uur het verkeer in hun straat te tellen. Het telgebied van het burgerwetenschapsproject Straatvinken is dit jaar uitgebreid naar heel Vlaanderen, voor het eerst ook in Gent. In Gent mobiliseert Gents MilieuFront deelnemers – op veilige afstand. Tellen kan alvast zonder risico voor de volksgezondheid. 

Het burgerwetenschapsonderzoek Straatvinken is een initiatief van de Ringland Academie onder wetenschappelijke begeleiding van de UAntwerpen en HIVA – KU Leuven. ‘Als burgers één uur tellen en een leefbaarheidsbevraging invullen, krijgen we een uniek inzicht in het verkeer en de leefbaarheid in de Vlaamse straten’, zegt mobiliteitsdeskundige Thomas Vanoutrive die Straatvinken ondersteunt vanuit de UAntwerpen. Bij deze editie is het bovendien extra uitkijken naar de impact van de lockdownmaatregelen.

Straatvinken vindt dit jaar voor de derde keer plaats en loopt nog door tot 2030.
Het concept is eenvoudig: burgers vinken een uur lang in hun straat elke passerende voetganger, fietser, tram, bus, auto, bestel- en vrachtwagen af. Elke deelnemer wordt ook uitgenodigd om een leefbaarheidsbevraging in te vullen. 

Tellen in tijden van corona

De lockdownmaatregelen ten gevolge van de coronacrisis hebben het verkeer sterk veranderd. De editie van 2020 zal een nauwkeurig beeld schetsen van die nieuwe realiteit en hoe duizenden deelnemers die beleven. ‘We zijn benieuwd of deze crisis een blijvende impact zal hebben op het verkeer in de Vlaamse straten’, zegt professorThomas Vanoutrive. 

Jaarlijkse opvolging modal shift

Om wetenschappelijke analyses te maken over trends in de mobiliteit is het belangrijk dat er continuïteit is in de data, ook tijdens een apart jaar zoals we dit nu beleven. Door de volgehouden inspanningen van duizenden burgerwetenschappers zal het volgend jaar, bij de vierde editie, mogelijk zijn om de eerste conclusies te trekken over de langetermijntrends in de noodzakelijke shift naar duurzaam verkeer en de beleving van de straat. 

De Vlaamse regering schuift in haar regeerakkoord 2019-2024 ambitieuze doelstellingen naar voren voor de modal split, de verdeling van de gebruikte vervoermiddelen. Voor heel Vlaanderen is het streefcijfer 40% duurzame vervoermiddelen: te voet, met de fiets of het openbaar vervoer. In de grootstedelijke vervoerregio’s (Antwerpen, Gent en de Vlaamse Rand rond Brussel) ligt die ambitie op 50%. Door jaarlijks het verkeer te tellen kunnen burgers nagaan of het verkeer in onze straten daadwerkelijk evolueert naar een duurzame modal split.

Uit de leefbaarheidsbevraging bij de editie van 2019 bleek al dat meer duurzaam verkeer in de straat een sterke invloed heeft op de tevredenheid van de inwoners. Tegelijk was het ook duidelijk dat er nog veel werk aan de winkel is om de noodzakelijke modal shift te realiseren. Hier lees je meer over de resultaten van de vorige twee edities.

GMF roept op om mee te tellen

Gents MilieuFront stelde in in april al vast via de telraam-methodiek dat het autoverkeer na de invoering van de lockdownmaatregelen meer dan gehalveerd is. Voor 14 mei roept GMF alle Gentenaars massaal op om een uurtje – het kan vanachter een raam – het vervoer te turven. De telling houdt geen gevaar in voor de gezondheid van de deelnemers. 

Praktisch

Via www.straatvinken.be kunnen deelnemers zich vanaf 15 april inschrijven. De telling vindt plaats op donderdag 14 mei van 17 tot 18 uur. Deelnemers kunnen gebruikmaken van het papieren telformulier of de online teltool, vanaf maandag 4 mei te vinden op de website van Straatvinken.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X