• Wij zijn GMF

    Amélie, bestuurslid (HR) en all-round vrijwilliger

    GMF empowert iedereen die van Gent een gezondere stad wil maken.

9050: De straat terug van iedereen

4 december 2020 at 11:14am

Onze publieke ruimte in Dampoort en Gentbrugge is gaandeweg geëvolueerd naar een verkeersruimte. Een verkeersruimte waar het recht van de snelste geldt. Voetgangers en fietsers zijn verdrongen. Er is ook geen ruimte meer om elkaar op straat te ontmoeten. Met deze scenario’s toont de stad een aantal opties die deze evolutie kan ombuigen. Er zitten veel goede ideeën in maar er zijn ook nog werkpunten.

Op 23 november liet Gents MilieuFront zijn licht al schijnen op het verkeersplan dat Stad Gent voorstelde voor Gentbrugge en de Dampoortwijk. Ondertussen zijn we tien dagen verder en hebben we met heel wat mensen samengezeten om een grondige analyse te kunnen maken. We appreciëren de openheid van de stad om samen verder na te denken over scenario’s voor de toekomst van onze wijken. Als GMF is het dan ook onze plicht om goed ons huiswerk te maken en onze inzichten te delen.

Werkpunten die GMF ontwaart in de plannen van de stad:

  • Het centraal zetten van leefkwaliteit en verkeersveiligheid is voor ons een prioriteit. Dit kan volgens ons alleen maar door een gelijktijdig ingrijpen in de verkeerscirculatie én de creatie van nieuwe plekken voor ontmoeting en vergroening in de vrijgekomen ruimte

  • Wat ruimte voor vergroening en ontmoeting betreft: de ambities mogen best wat hoger. Creëer nog meer ontmoetingsplekken voor bewoners, en voorzie voldoende bomen voor verkoeling voor wandelaars en fietsers. Dit is een cruciaal element voor de slaagkansen van de ingrepen: maak de straten een stuk aangenamer voor de bewoners!

  • Een opsmuk van de typische woonstraten lezen we nergens, daar blijven we bij de plannen van de stad op onze honger zitten

  • Het grootste werkpunt zijn winsten die voor fietsers te boeken vallen, zowel in smalle woonstraten als op duidelijke assen (waar fietsers voorrang hebben en veilig van A naar B kunnen rijden). Ze zijn noodzakelijk om meer mensen op de fiets te krijgen. En meer fietsers speelt in het voordeel van mensen die hun auto écht nodig hebben, want zij raken zo eenvoudiger en vlotter op hun bestemming in autoluwe straten. 

Kleine en flexibele ingrepen, grote impact

We zijn blij dat de stad met verschillende scenario’s werkt. Dit geeft heel wat voer voor interessante gesprekken. Alle scenario’s tonen dat een aantal kleine ingrepen (verkeersfilter, rijrichtingen veranderen, …) een grote positieve impact kunnen creëren. Dit maakt het plan flexibel voor aanpassingen in de toekomst, want in geen enkel van de voorliggende scenario’s zal de mobiliteit er in álle straten op vooruit gaan. 

Minder gemotoriseerd verkeer, meer kans op slagen

Een verbetering voor alle straten: dat moet nochtans het streefdoel zijn van het plan. Op korte termijn zal dat niet evident zijn als het gemotoriseerd verkeer niet vermindert. Op lange termijn moet dat wel de ambitie zijn. Zeker voor de as Delvinlaan – Nijverheidskaai denken we dat er extra aandacht nodig is.

Maak echt komaf met sluipverkeer

In verschillende scenario’s is er toch nog doorgaand- of sluipverkeer mogelijk. Een verkeersfilter klinkt misschien drastisch, maar het is de meest doeltreffende manier om het doorgaand verkeer te weren. Hierbij moeten we extra aandacht besteden aan mensen die (om welke reden dan ook) de auto echt nodig hebben. Handelaars en ouderen bijvoorbeeld moeten extra gehoord te worden om dat doel mogelijk te maken.

Rijrichtingscenario onhelder

De scenario’s waar enkel met rijrichtingen wordt gewerkt, zijn wat ons betreft iets onduidelijker. De vrees bestaat dat in deze scenario’s het zoekverkeer enkel zal toenemen omdat automobilisten weten dat bepaalde doorgaande routes nog mogelijk zijn.

Samen in de wijk, samen vooruit.

In alle gesprekken die we organiseren, horen we eensgezindheid over de uitdagingen. De eerste fase van inspraak heeft dit gemeenschappelijk vertrekpunt blootgelegd. Uiteraard zit niet elke detailopmerking in de brochure van de stad. Voor ons is het duidelijk dat de stad luistert en de juiste prioritaire uitdagingen benoemt. Laten we als betrokken wijken in deze tweede fase even constructief onze mening geven, dan komen we tot een evenwichtig plan dat meer is dan puur een mobiliteitsoplossing. 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X