• Wij zijn GMF

    Benjamin, bestuurslid, handige harry

    Gelukkig zijn er ook veel mensen binnen en buiten GMF die constant aan de ecologische kar blijven trekken en op dezelfde nagel blijven kloppen.

GMF stelt vragen bij nieuwe plannen station Gent-Sint-Pieters

24 december 2020 at 1:04pm

De werken aan het station Gent-Sint-Pieters kunnen (hopelijk) binnenkort weer verder van start gaan. Na een onderbreking van een tweetal jaar. 

Daarvoor wordt nu een omgevingsvergunning voor aangevraagd. 

Als Gentse milieuvereniging zijn wij blij dat er eindelijk verder gewerkt zal worden aan het Station Gent-Sint-Pieters. Toch stellen wij enkele belangrijke problemen vast bij de voorliggende plannen.

We stellen ons vragen bij de capaciteit van de fietsenstallingen en het knip-en vliegwerk om de fietsenstallingen allemaal een plaats te geven. Door de besparingen is beknipt op ruimte om de stallingen deftig te plaatsen en om een goede circulatie van fietsen en voetgangers te garanderen. 

Bovendien vraagt GMF dat de bestaande MER wordt herbekeken en dat er onderzocht wordt of een nieuwe project-MER niet op zijn plaats is. 

GMF vraagt ook of het regenwater van het station niet hergebruikt dient te worden. 

Ons volledige bezwaarschrift vind je hier

 

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X