• Wij zijn GMF

    Sabine, doener

    zot doen en af en toe actievoeren voor 't milieu

Allez, allez, allez… Circulez op, onder en rond Gentbruggebrug

15 februari 2024 at 3:10pm
Het wijkmobiliteitsplan om Oud Gentbugge en Dampoort veiliger en gezonder te maken werd reeds in 2021 goedgekeurd door Stad Gent.
> Allez… Door allerlei vertragingsmanoeuvres is dit plan nog steeds niet ingevoerd.
> Allez, allez… Politici, neem hierin je verantwoordelijkheid en voer het plan zonder af te zwakken eindelijk in (en evalueer het na een tijd grondig)!

> Allez, allez, allez… We willen laten zien dat de veiligheid van fietsers en voetgangers prioritair is én gedragen door heel wat organisaties en buurtbewoners.

Circulez!
Op zaterdag 24 februari om 14:00 circuleren we rond Gentbruggebrug, het ‘symbool’ van dit wijkmobiliteitsplan.
We spreken af aan de voet van Gentbruggebrug t.h.v. Vincent Evrardlaan en fietsen per twee over, onder en breder rond Gentbruggebrug om de pijnpunten van de huidige situatie op de brug en in de straten aan te kaarten!

Iedereen is welkom voor deze positieve actie. Breng toeters, bellen en vrolijke slogans mee! We kiezen bewust voor een zachte aansporingactie en zeggen samen ‘allez, circulez’ tegen iedereen die het horen wil!

Achtergrondinfo
Momenteel is het onveilig fietsen voor, op en na Gentbruggebrug en in heel wat straten in de Dampoortwijk en Oud Gentbrugge. Er fietsen hier dagelijks veel schoolgaande kinderen! Die onveiligheid moet dus dringend worden aangepakt.
Het wijkmobiliteitsplan van Stad Gent betekent een belangrijke stap in de goede richting. Bijgevolg is het nodig dat het plan zo snel mogelijk wordt ingevoerd in het belang van iedereen!
Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X