• Wij zijn GMF

    Lieve, activiteitenwerkgroep en boekenclub

    Samen gaan we voor beter

Kaart bewijst: er vallen gaten in het Gentse busaanbod

31 mei 2023 at 9:25am

Omdat De Lijn en Stad Gent het niet doen, brachten vrijwilligers van de Gentse Busbeweging het verminderde busaanbod in Gent in kaart. De Gentse busreiziger kan daardoor de gevolgen zien van het nieuwe Vervoerplan.

 

Fijnmazigheid verdwijnt

Op de kaart staan geschrapte en in frequentie verlaagde haltes aangeduid (sinds 1 januari 2023 uitgevoerd of gepland). Eén blik op de kaart volstaat om te zien dat er gaten vallen in het Gentse openbaarvervoersaanbod. Bouke Billiet van Gents MilieuFront: ‘De versterking van het kernnet, langs grote steenwegen zeg maar, gaat ten koste van de fijnmazigheid. Dat kan ook niet anders door de opgelegde budgetneutraliteit. In verschillende wijken zullen mensen vanaf 2024 onaanvaardbaar ver moeten wandelen om een bushalte te vinden.’

Compensatie is geen compensatie

De Lijn maakt zich sterk dat de negatieve gevolgen van het nieuwe Vervoerplan gecompenseerd worden door een betere dienstverlening elders. Die verbeteringen zijn welgekomen, maar dienen niet als compensatie. Zo heeft een deel van Drongen geen stadslijn meer. Dat is niet alleen een probleem voor de bewoners maar ook voor kinderen uit de Brugse Poort die in Drongen schoollopen. Het verdwijnen van de stadslijn wordt zogezegd gecompenseerd door de streeklijn 58 Eeklo – Gent St-Pieters ook via Drongen-Luchteren te laten rijden, maar daar heeft de schoolgaande jeugd niks aan. 

In Zwijnaarde snoeit men in het aanbod van lijn 70. Een vlotte tramverbinding tussen Zwijnaarde en het stadscentrum is fijn, maar voor de bewoners uit de wijken aan Klosse ligt de meest nabije tramhalte op een paar kilometer wandelafstand.

Bouke Billiet: ‘Een sterk kernnet en fijnmazigheid zijn allebei nodig. Vergelijk het met de lattenbodem van je bed: je hebt een sterk kader nodig, maar als er te veel latten verdwijnen, val je nog altijd op de grond.’

De kaart bewijst nog maar eens dat het binnen de strakke budgetneutraliteit niet mogelijk is om te zorgen voor toegankelijk, nabij en fijnmazig openbaar vervoer.

Communicatie

Noch De Lijn noch Stad Gent bieden heldere en up-to-date informatie over geplande wijzigingen. Voor de Gentenaar is het dus erg moeilijk om te weten wat er in de eigen buurt verandert.

De Gentse Busbeweging maakte daarom deze kaart op basis van de beschikbare informatie op de website van de vervoerregioraad Gent

Bouke Billiet van Gents MilieuFront: ‘Wij vragen Stad Gent en De Lijn om de Gentenaars beter te informeren. Ook in de rest van Vlaanderen zijn overigens heel wat veranderingen op til waar velen nog niet van op de hoogte zijn.’

Wat toont deze kaart?

De kaart toont haltes waar sinds 1 januari 2023 haltes werden afgeschaft, of waar De Lijn ze plant af te schaffen, en waar de frequentie verlaagd werd of zal worden. De kaart toont ook welke haltes behouden blijven dankzij buurtprotest.

De kaart toont geen verbeteringen, dus geen nieuwe of nieuw geplande haltes of frequentieverhogingen. Verbeteringen komen er voornamelijk langs het kernnet, maar bewoners in tal van wijken zullen hun nabije bushalte verliezen.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X