• Wij zijn GMF

    Marie, illustratrice Frontaal magazine

    Ik wou iets lokaal doen van vrijwilligerswerk voor het klimaat, dus GMF was ideaal.

Gents Milieufront markeert 4 van 450 ‘fietsstraten’

5 april 2023 at 11:55am

Vrijwilligers van Gents MilieuFront (GMF) hebben in Ledeberg symbolisch 4 straten tot fietsstraten gedoopt. Dat deden ze door markeringen op het asfalt te sprayen. GMF wil zo de aandacht vestigen op de vele smalle Gentse straten waar in theorie een inhaalverbod geldt – fietsstraten dus. Het Front wil dat de stad inzet op handhaving van dat inhaalverbod, en dat er wordt onderzocht om fietszones in te voeren in Gent.

Woensdagochtend 5 april hebben vrijwilligers van GMF wegmarkeringen aangebracht op het asfalt van 4 smalle straten in Ledeberg – Vlinderstraat, Weidestraat, Weldadigheidstraat en Veldwijkstraat -, straten die te smal zijn voor auto’s om veilig fietsers in te halen. Met die actie willen ze (opnieuw) de aandacht vestigen op de honderden Gentse straten waar zo’n inhaalverbod geldt.

1 meter afstand
De wegcode geeft aan dat een automobilist minstens 1 meter moet laten tussen auto en fietser. Volgens onze berekeningen mag je in straten waarvan de rijweg smaller is dan 4,45 meter als auto geen fietser inhalen. Die straten zijn dus de facto fietsstraten.

450 fietsstraten – handhaving
Maar liefst 450 Gentse straten zijn te smal om als automobilist een fiets in te halen. Dat bracht Gents MilieuFront al eerder (voorjaar 2020) in kaart. GMF wilde toen – en wil nog steeds! – dat de stad meer inzet op handhaving, want veel automobilisten zijn of niet op de hoogte van het inhaalverbod, of kennen de regel wel, maar lappen die aan hun laars. ‘Duidelijkheid scheppen en de wegcode ook effectief handhaven lijkt ons een kerntaak van de Stad en haar politiediensten’, zegt Steven Geirnaert, coördinator van Gents MilieuFront.

“Duidelijkheid scheppen en de wegcode ook effectief handhaven lijkt ons een kerntaak van de Stad en haar politiediensten”
– Steven Geirnaert, coördinator Gents MilieuFront

Geen fietsstraten maar fietszones
Ook wil GMF dat er wordt onderzocht of er in Gent (net zoals in veel andere Belgische steden) fietszones kunnen worden geïntroduceerd. In theorie zou de stad van elke te smalle straat een fietsstraat kunnen maken, maar in veel smalle straten is er zodanig weinig verkeer – zowel qua fietsers als automobilisten – dat een officiële herinrichting als fietsstraat nogal bovenmatig zou zijn. Het lijkt GMF dan logischer om hele wijken af te bakenen als fietszone. Zo krijg je aaneengesloten gebieden waar de auto te gast is en waarbinnen fietsers niet mogen worden ingehaald.

Resultaten onderzoek?
Op de gemeenteraad van 17 februari 2020 verklaarde schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw (Groen) dat de stadsdiensten de resultaten van het GMF-onderzoek in detail zouden bekijken. “Het invoeren van fietszones vinden we zeker een interessante piste. Het te dicht inhalen van fietsers is gevaarlijk, en zorgt bij fietsers ook voor een groot onveiligheidsgevoel”, klonk het toen. En: “We onderzoeken de mogelijkheid voor wijkfietszones, waarbij een beperkt geheel van straten binnen bredere verkeersassen fietszones wordt.” 3 jaar later vindt GMF het hoog tijd dat het onderzoek resultaten oplevert.

“De Stad beloofde om wijkfietszones in Gent te onderzoeken. Vandaag zijn we 3 jaar later, voor GMF is het hoog tijd dat dat onderzoek resultaten oplevert”
Steven Geirnaert, coördinator Gents MilieuFront

GMF stelt voor om fietszones in te stellen in verschillende wijken, zoals bv. Ekkergem, Heilig Hart, Stropwijk, en Bloemekenswijk (zie kaart onder). Die wijken zijn slechts een voorstel, de stad kan starten met een onderzoek naar fietszones binnen deze of andere Gentse wijken. Het voorstel van GMF omvat kleinere fietszones waar verbindingswegen werden uitgelaten. Een ander idee kan zijn om een groter gebied in te richten als fietszone, maar een aparte status toe te kennen aan bepaalde invalswegen. Aan de stad om te onderzoeken, want verkeersveiligheid voor alle weggebruikers staat centraal, toch?

link naar kaart (waar je kan inzoomen om in detail te bekijken)

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X