• Wij zijn GMF

    Birgit, vrijwilliger activiteitenwerkgroep

    Ik wil meehelpen om van Gent een groene plek te maken waar stad en natuur samenkomen

Denk mee over een nieuwe stadswijk zonder auto’s

29 mei 2015 at 7:06am

In het kader van het participatie- en co-creatietraject voor het project Schipperskaai, wordt op 17 juni een denkdank georganiseerd rond alternatieve mobiliteitsoplossingen op de site van Dok vzw. Warm aanbevolen door GMF!

We ergeren ons met zijn allen aan files, fijn stof, geurhinder van uitlaatgassen, ruimtebeslag e.d.m. maar kunnen we ons indenken dat we in de stad wonen en geen eigen wagen hebben? Zijn er voldoende alternatieven die ons mobiel maken op een meer duurzame manier? Op de site van DOKvzw wordt over enkele jaren een nieuwe stadswijk gepland. Duurzaamheid staat hoog op de agenda van het consortium dat deze wijkontwikkeling voorbereidt. Hoe mobiel kunnen de bewoners op de Schipperskaai zijn zonder auto? En wat kunnen we doen om die mobiliteit ook duurzaam te maken? Het consortium werkt aan alternatieven. Vanzelfsprekend komen de faciliteiten voor allerhande fietsen en (elektrisch) autodelen aan bod. Er wordt ook gedacht aan nieuwe concepten. Samen met de creatieve mensen van The Opportunity Factory werkt het consortium aan een nieuw hulpmiddel dat het gemakkelijk moet maken om boodschappen te doen zonder gebruik van de auto. Heel wat ideeën kwamen naar voor. Die ideeën willen we graag voorleggen op een DOK-denktank. Zitten we op het juiste spoor? Is onze “Pack-Man” de gedroomde oplossing? … De ontwikkeling van het nieuw hulpmiddel kan verlopen in een traject van co-creatie met wakkere (bezorgde) burgers die willen meedenken aan de mobiliteit van de toekomst.

Praktisch: 17 juni 2015, 19u30 in de DOKkantine

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X