• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Nulmeting 2019: Gent in cijfers

28 februari 2019 at 9:45am

Hoe is het gesteld met het milieu en de ruimte in Gent? Kunnen we een startpunt bepalen waarmee we de uitvoering van de beloftes in het bestuursakkoord kunnen opvolgen in de toekomst? Met deze vraag ging Gents MilieuFront (GMF) aan de slag om een ‘nulmeting’ voor het nieuwe stadsbestuur op te stellen.

We doken in de stadsmonitor, de omgevingsanalyse, kaartmateriaal en oude nieuwsberichten en zochten de meest recente gegevens over een aantal indicatoren bij elkaar voor de thema’s : energie en klimaat, ruimte, mobiliteit, afval, luchtkwaliteit en natuur en groen. Voor de selectie hielden we rekening met de herhaalbaarheid van de meting, om in de loop van de legislatuur de cijfers te kunnen updaten. Deze nulmeting staat voorgesteld in de infographic hieronder. Helemaal onderaan vind je de bronnen van ons cijfermateriaal terug.

gentincijferstitel 3

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X