• Wij zijn GMF

    Wieske, helpt bij Frontaalverzending

    Ik vrijwillig met plezier voor GMF, lieve mensen en voor Gent.

GMF en Voka: GMF doet realiteits- en factcheck

15 juli 2021 at 10:02am

Vorige week ging Gents MilieuFront in beroep tegen de vergunning voor de gevraagde uitbreiding van Gents bedrijf Christeyns. Christeyns is een Seveso-bedrijf dat werkt met gevaarlijke chemicaliën.

Voka Oost-Vlaanderen verspreidde gisteren een perscommuniqué waarin ze stellen dat GMF nood heeft aan een ‘reality check’. Naar aanleiding daarvan schreef HLN dit artikel: tinyurl.com/h3e3bdcf 

Aangespoord door Voka doen we toch eens een reality check – en tegelijk een factcheck.

Tegen gevaar, niet tegen industrie
In tegenstelling tot wat Voka suggereert, heeft Gents MilieuFront helemaal geen bezwaar tegen Christeyns of de industrie. Onze bezwaren spreken geen waardeoordeel uit over de bedrijfsvoering van Christeyns. En vanzelfsprekend vinden we het warmtenet zinvol. 

Voka zwijgt in haar reactie echter in alle talen over de redenen waarom we écht tegen de uitbreiding zijn: omdat Christeyns een Seveso-bedrijf is, dat gevaarlijke chemische producten opslaat. Ons bezwaar heeft betrekking op de uitbreiding van het bedrijf en hangt samen met de locatie gekoppeld aan de aard van de activiteiten.

Door de uitbreiding hypothekeert dit bedrijf niet alleen de veiligheid voor de bewoners van de toekomstige woningen die in en rond de nieuwe dokken in opbouw zijn. Ze legt ook claims op de bestaande woningen: het sociale woonblok in de Afrikalaan komt in hun Seveso-perimeter. 

Pro werk in de stad
Daarnaast beweert Voka ook dat wij tegen de verweving van functies (werken nabij/in de stad) zijn: “De beweging ondergraaft compleet de nieuwe ruimtelijke visie die steden en gemeenten hebben op het samengaan van wonen en werken”. Ook zouden wij een verouderde visie op bedrijvigheid zouden hebben. Gents MilieuFront is echter helemaal voor werken in de stad: we moeten zorgen voor werkgelegenheid en kansen bieden aan kleinschalige maakindustrie en kmo’s, zo dicht mogelijk bij onze kern. 

Maar de uitbreiding van een Seveso-bedrijf op een boogscheut van een bestaande woonblok lijkt ons niet duurzaam, noch verstandig. Door de uitbreiding van haar activiteiten en de daarmee samengaande perimeter maakt ze het (toekomstig) wonen niet alleen moeilijk, maar ook toekomstige uitbreidingen van kleinschalige kmo-bedrijven komen door hun veiligheidsperimeter in in het gedrang.

Niet-verweefbare bedrijven
Laten we ook het standpunt van Voka er eens bij nemen: “Verweving kan in de juiste combinatie van bedrijvigheid en wonen een succesrecept zijn. Bepaalde economische activiteiten zijn anderzijds ‘niet-verweefbaar. Daartoe zouden bepaalde hectares voor niet-verweefbare bedrijven moeten gereserveerd worden.” (bron) Een seveso-inrichting is een typische economische activiteit die niet-verweefbaar is met wonen.

Mobiliteit
Voka zegt verder dat GMF geen belang hecht aan de duurzame modal shift, omdat we de nabijheid van wonen-werken zouden negeren. Mogen wij – oprecht geïnteresseerd! – vragen wat Voka en Christeyns – buiten hun topligging – doen om duurzame mobiliteit aan te moedigen op de werkplaats? Zijn er deelfietsen beschikbaar? Hebben zij voor elk personeelslid een fietsvergoeding? Wordt er collectief vervoer (pendelbusjes) voorzien voor hun werknemers? En als laatste… hoe gaan ze om met bedrijfswagens?

Beloofde verhuis: een reminder
Over een reality check gesproken: Christeyns heeft in het verleden zelf meermaals aangekondigd dat een verhuis wenselijk is. Het kabinet van de toenmalige minister van Ruimtelijke Ordening liet in 2010 optekenen: “Op lange termijn zal Christeyns overigens toch verdwijnen op die plek, daarover hebben we een protocol-akkoord afgesloten” waarop Jef Wittouck (operationeel directeur van Christeyns en voorzitter VOKA Oost-Vlaanderen) het bestaan van een protocol bevestigde en zei: “Een verhuizing moet je ook goed voorbereiden. Dat kan dus pas over ten vroegste 10, 15 jaar.” (bron) Hoe ver staan hun voorbereidingen voor hun verhuis?

Bij Wittouck’s verkiezing in 2019 tot voorzitter VOKA Oost-Vlaanderen was zijn speerpunt “Bedrijven hebben nood aan een overheid die op langere termijn denkt en handelt”. (bron) De uitbreiding van een seveso-inrichting blijven vergunnen, is niet op lange termijn handelen.

Interessante weetjes

  • Check 1 – ‘belangen’: de voorzitter van Voka Oost-Vlaanderen is de managing director (COO, Chief Operating Officer, ofte operationeel directeur) van Christeyns. Verwart Voka Oost-Vlaanderen haar belangen met die van haar voorzitter? 
  • Check 2 – ‘zelfde maten, zelfde gewichten’: Ook Stad Gent gaat in beroep tegen de vergunning. Heeft de stad ook nood aan een reality check? 
  • Check 3 – ‘consequentie’: GMF uitte dezelfde bezwaren al in openbare onderzoeken in 2011 en 2006. 

GMF gaat graag in op de uitnodiging van Voka Oost-Vlaanderen om samen naar de ‘reality checks’ te kijken, als Voka ook echt bereid is tot een inhoudelijk gesprek. Enkele jaren terug nodigde GMF Voka Oost-Vlaanderen uit om samen te werken aan een project om de grootste werkgevers aan te moedigen hun interne bedrijfsprocessen te verduurzamen. Daar ging Voka toen niet op in.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X