• Wij zijn GMF

    Titus, vrijwillig graficus bij Frontaal magazine

    Tijd om te leren over de wereld waarin we leven, vooral mijn Gentje.

Ruimte voor Zooi: 9 maatregelen en inspirerende cases voor het Gents Beleid

16 november 2016 at 2:39pm

Het waterzooifeest op 6 november laatstleden was het hoogtepunt van ons project Ruimte Voor Zooi. Op het feest overhandigden we een visiebundel met 9 inspirerende voorstellen voor een duurzame, stadsgerichte landbouw aan de aanwezige schepenen. Enerzijds het resultaat van boeiende gesprekken met betrokkenen, anderzijds resultaat van onze ervaring in de waterzooituin ter hoogte van de Oude Brusselseweg in Gentbrugge.

Net zoals we met die tuin gedaan hebben, willen we hier vooral een aantal kleine (en minder kleine) ingrepen naar voren schuiven die het verschil kunnen maken. Met onze tuin hebben we – op een kleine schaal – getoond dat stadsgerichte landbouw mensen samenbrengt, dat er meer arbeid noodzakelijk zal zijn om de omslag naar een meer duurzame landbouw teweeg te brengen; dat landbouw een bewaker is van open ruimte en dat er meer ruimte vrij gemaakt dient te worden voor landbouw in de nabijheid van de stad. 

De voorgestelde maatregelen zijn actiegericht en zijn noodzakelijk om een overgang naar een duurzamer systeem te maken. De visiebundel functioneert zo als input voor het vernieuwde ruimtelijk structuurplan Gent. Niet alle maatregelen zijn per sé ruimtelijk van aard, maar vormen een flankerend beleid voor de noodzakelijke omschakeling.

Hieronder een korte opsomming van deze 9 actiegerichte maatregelen. De volledige bundel mét cases kan je hier bekijken. 

1. Start pilootprojecten en testcases die natuur en professionele landbouw met elkaar verbinden.

2. Overheidsopdrachten uitschrijven op de gronden van de stad.

3. Een slim landbouw-RUP gebruiken om de open ruimte te sturen.

4. Maak de distributie van lokale voeding zichtbaar.

5. Breng mensen en sectoren (producenten en consumenten) samen.

6. Reserveer ruimte voor voedselhubs en distributie.

7. Spread the word! Make it easy!

8. Help het consumentenaanbod vergroten.

9. Interne en institutionele doelstellingen hardmaken!

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X