• Wij zijn GMF

    Pieter, voorzitter en duizendpoot

    Via GMF kan ik in Gent een lokaal antwoord geven aan een wereldwijde uitdaging.

Parkeernorm kan nog lager aan ontwikkelingen aan Gent-Sint-Pieters

10 mei 2017 at 9:46am

Aan het station Gent-Sint-Pieters verrijst een nieuw stadsdeel. Op het einde van de Fabiolalaan plant de stad een nieuwe woonwijk, Rinkkaai.

Het project Rinkkaai voorziet in een 300-tal nieuwe woningen, ruimte voor buurtwinkels en buurtondersteunende diensten. De functies worden verspreid over zes gebouwen, waaronder twee woontorens en vier lagere gebouwen.

Het project ligt op een boogscheut van het station Gent-Sint-Pieters en voorziet in een aantal randvoorwaarden die duurzame mobiliteit stimuleren. Het projectvoorstel voorziet voor de bewoners twee fietsstalplaatsen per woning, vermeerderd met een fietsstalplaats per bijkomende slaapkamer. Het project voorziet ook plaatsen voor deelauto’s. Er zijn ook oplaadpunten voor elektrische fietsen voorzien.

Parkeernorm van 0,8 kan in dit project lager

Het project hanteert een parkeernorm van 0,8. Dat betekent dat er per wooneenheid 0,8 parkeerplaatsen voor bewoners wordt voorzien. Zo worden autoverplaatsingen naar het project vast gebetonneerd voor de volgende decennia. Volgens Gents MilieuFront moet het daarom mogelijk zijn om in dit project het aantal parkeerplaatsen naar beneden bij te stellen. Gents MilieuFront vraagt om in dit project een parkeernorm van maximaal 0,5 toe te passen.

Het project bevindt zich op wandelafastand van het belangrijkste knooppunt van Openbaar Vervoer van Vlaanderen, Gent-Sint-Pieters. Bewoners van de Rinkkaai zouden dus perfect in staat moeten zijn om hun verplaatsingen met het openbaar vervoer te organiseren. Bovendien zal het gebied doorwaad worden met fietsverbindingen en er zal plaats zijn voor deelauto’s.

Gents MilieuFront wil de stad ook voorstellen om de parkeerplaatsen onder het station Gent-Sint-Pieters in te zetten als parking voor de woonprojecten in de buurt. Zo kan de parkeernorm nog lager.

In mei 2016 besliste de stad om vanaf dan de De Vlaamse Maatstaf Duurzaamheidsmeter Wijken als standaard te gebruiken. In deze Maatstaf wordt een parkeernorm van 0,6 als ideaal naar voor geschoven. Dit project, Rinkkaai, wordt als een voorbeeld naar voor geschoven, maar daarvoor moet de parkeernorm toch nog naar beneden.

De stad Gent heeft, in vergelijking met Vlaanderen, al vrij ambitieuze parkeernormen. De stad poogt met het circulatieplan om doorgaand verkeer uit de stad te weren. Als het haar menens is om ook het gebruik van de wagens van bewoners te minderen kan ze niet anders dan nauw toezien op parkeernormen en die zo laag mogelijk zetten. Gents MilieuFront wil dat de stad ook experimenteert met appartementsgebouwen zonder parkeerplaatsen. Waar kun je dat al beter doen dan aan het station…

In het dossier Ecowijk in Gentbrugge wordt nu gewerkt met een parkeernorm met 0,5 voor bewoners en 0,1 voor bezoekers. De wijk in Gentbrugge is qua voorzieningen van openbaar vervoer helemaal niet zo goed uitgerust als Rinkkaai en ligt vlak bij de op- en afrit van de autostrade. Wat voor de Ecowijk kan, moet op deze plaats vlak bij het station zeker kunnen en moet zelfs ambitieuzer zijn. Een parkeernorm van 0,5 is voor deze locatie een absoluut maximum en ligt beter lager, bv. op 0,3.

Tot slot vraagt GMF om de bouwhoogte van de ondergrondse parkings te verhogen tot 3 meter. Zo kan deze ruimte in de toekomst – als het autobezit en -gebruik afneemt – ook ingezet worden voor andere doeleinden dan het parkeren van blikken dozen.  

Meer info

  • Info over Project Rinkkaai op de website van Sogent zie hier.
  • Info over de verkavelingsvergunning en het openbaar onderzoek vind je hier.
  • Parkeernormen van de stad vind je hier
Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X