• Wij zijn GMF

    An, bestuurslid, redactieraad & activiteitenwerkgroep

    Met ludieke en/of inhoudelijke acties maken we van Gent letterlijk en figuurlijk de schoonste stad ter wereld!

GMF stelt vragen bij uitbreiding industrieterrein Baarle

23 november 2017 at 8:25am

Op het bedrijventerrein Booiebos in Baarle wensen 4 bedrijven uit te breiden (klik hier voor meer info). Aangezien deze bedrijven deze uitbreiding willen realiseren op gronden die gelegen zijn in agrarisch gebied, wensen de 4 bedrijven hiervoor een gezamenlijk planologisch attest aan te vragen. Om dit planologisch attest te kunnen aanvragen, dienen eerst de milieueffecten van de voorgestelde planologische wijziging onderzocht te worden. Hiertoe wordt een milieueffectenrapport (MER) opgemaakt.

Gents MilieuFront stelt zich vragen bij deze uitbreiding en we willen dat er bij de uitbreiding zaken extra onderzocht of herbekeken worden.

In grote lijnen stelt GMF zich vragen bij de inname van landbouwgrond en de verdere versnippering van de open ruimte. Een stad die met ‘Gent en garde’ inzet op korte keten landbouw en verdichting kan het niet maken om keer op keer landbouwgebied en open ruimte aan te snijden. GMF vraagt ook dat de ontsluiting en de natuurwaarden van het gebied beter onderzocht wordt.

Ons volledig bezwaarschrift vind je hier.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X