• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

Draag je cent(je) bij aan de renovatie van onze nieuwe stek!

11 september 2020 at 1:37pm

Een plek waar GMFers thuis zijn

GMF en wooncoop sloegen de handen in elkaar voor een nieuwe GMF-stek in de Dampoortstraat. Dit kon je al lezen via onze sociale media, in ons tijdschrift, … Een plek waar GMF-ers zich thuis kunnen voelen in de stad. Naast aangepaste kantoor- en vergaderruimte voor ons personeel, plannen we ook de renovatie van een grote polyvalente ruimte. Een ruimte voor vrijwilligers om samen te komen, te vergaderen, creatief te zijn, etc. De mogelijkheden zijn legio. 

Wie is wooncoop?
Kort samengevat: wooncoop is een wooncoöperatie die op vraag van burgers panden aankoopt, renoveert en beheert. Wie woont bij wooncoop, is tevens  aandeelhouder en bijgevolg mede-eigenaar van de coöperatie. Hierdoor hebben de bewoners een inhoudelijke en juridische betrokkenheid. Elke bewoner van een wooncoop pand huurt als het ware bij zichzelf en combineert zo de voordelen van huren met die van zelf eigenaar zijn. Door transparant en kostendelend te werken, woon je bij wooncoop aan kostprijs. Lees meer over wooncoop op hun website of in dit artikel uit ons tijdschrift

Renovatie van het pand 
Wooncoop kocht het pand in de Dampoortstraat en zal instaan voor de renovatie. Er zijn immers nog heel wat aanpassingen nodig om tot een energiezuinige, ruime plek te komen. GMF zal het gelijkvloers van het pand huren aan wooncoop. Hoe meer investeerders we kunnen vinden die helpen bij de renovatie, hoe lager onze huurprijs zal uitvallen.

Jouw bijdrage 
Je kan op twee manieren investeren in onze renovatie. Het ultieme einddoel is 150.000. euro.

1/ Koop aandelen van wooncoop.  – dat kan vanaf 250 euro. 

Als aandeelhouder ontvang je geen dividend op deze aandelen, jouw dividend wordt immers omgezet in een huurkorting die rechtstreeks ten goede komt van GMF.
Wanneer je op termijn zou beslissen om jouw aandelen uit de coöperatie terug te trekken, ontvang je het nominale bedrag van jouw investering terug. Uitstappen kan mits aanvraag in de loop van de eerste 6 maand van elk kalenderjaar; de uitbetaling gebeurt dan na goedkeuring door de AV van wooncoop in het volgende jaar.

Door aandelen te kopen van wooncoop win je twee keer: je versterkt het kapitaal van wooncoop én je bezorgt GMF een aardige korting op de jaarlijkse huur.

Word aandeelhouder van wooncoop.
www.wooncoop.be/GMF

of

2/ Geeft een gift GMF en krijg 60% belastingvermindering! 

Dat wil zeggen dat je, voor iedere 100 euro die je doneert, een belastingvermindering krijgt van €60. De overheid voorziet deze verhoogde belastingvermindering in 2020 voor erkende vzw’s als GMF in (moeilijker) corona-tijden. 

Dat kan door overschrijving (vanaf 40 euro) op BE93 0011 4993 2067 met vermelding ‘dampoort’. 
GMF zal jouw gift omzetten in een lening aan wooncoop, waardoor onze huurkost naar beneden gaat. 

Doe een gift!

Rekeningnr. BE93 0011 4993 2067. met vermelding “dampoort

Bedankt voor jouw steun! 

Wil je meer weten ? Wil je graag ons nieuwe pand zien vooraleer te investeren?

Kom dan zeker naar onze infosessie:

Dinsdag 24 november om 19.30u  in Dampoortstraat 81 | Schrijf je hier in. 

In functie van de geldende corona-maatregelen kunnen wij ten allen tijde beslissen om deze sessies virtueel te laten doorgaan. In dat geval ontvangt u op voorhand een link om de sessie digitaal te volgen. 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X