• Wij zijn GMF

    An, bestuurslid, redactieraad & activiteitenwerkgroep

    Met ludieke en/of inhoudelijke acties maken we van Gent letterlijk en figuurlijk de schoonste stad ter wereld!

Blankenberge aan de Scheldedijk

20 februari 2023 at 12:14pm

Gents MilieuFront stelt zich vragen bij het woonproject Scheldehof (DBK_Destelbergen_Lot 76) en vraagt het gemeentebestuur van Destelbergen om de vergunning te weigeren. De ontwikkelaar komt eerder gemaakte beloftes niet na en stelt duidelijk commerciële belangen boven de landschapswaarde. Bovendien is het project niet boomsparend ontworpen en is het onvolledig.

UPDATE 12/4/2023: Overwinning voor GMF, de projectaanvraag is ingetrokken. Zie onderaan!

Blankenbergse zeedijk

Een van de voornaamste bezwaren die Gents MilieuFront ziet is het gebrek aan respect voor de landschappelijke omgeving. De projectzone grenst aan de natuurgebieden Gentbrugse Meersen en Damvallei. De Groenpool Gentbrugse Meersen bevindt zich aan de overkant van de Schelde op minder dan 50 meter afstand van het geplande bouwwerk.

Zowel de Gentbrugse Meersen als de Damvallei maken deel uit van het toekomstig Nationaal Park Scheldevallei, een project van de Vlaamse regering dat in 2022 werd opgestart. Een van de doelstellingen van de Nationale Parken is het beschermen van de culturele waarde met inbegrip van de erfgoedwaarde en landschappelijke kwaliteiten van het gebied.

Het gemeentebestuur van Destelbergen hoort hier bij de beoordeling van de aanvraag rekening mee te houden. Er is een leidraad in het kader van de oprichting van Nationale Parken waarin landschapsbiografie besproken wordt als combinatie van cultuurhistorie en landschapsecologie. De landschapsbiografie stopt niet aan de rand van het Park, maar kijkt ook over de rand als dat nodig is. Het karakter van open meersenlandschap met natte weiden, graslanden en akkers in de Gentbrugse Meersen wordt ook bepaald door de “landmarks” die zich aan de rand bevinden.

De nu al gebouwde woonblokken zijn grote landschapsvervuilende constructies die hoofdschuddend “Blankenberge aan de Scheldedijk” worden genoemd naar analogie met de wantoestand op de zeedijk van de genoemde gemeente. Het nieuw te bouwen woonblok zal door zijn nabijheid en zijn extra bouwlaag nog prominenter aanwezig zijn in het nabijgelegen natuurgebied. De negatieve impact is bijzonder groot. Dit is een voorbeeld van ruimtelijke verrommeling die het landschap nog verder aantast.

Nog meer bezwaren

Los van het feit dat bij deze ontwikkeling commerciële belangen voorrang krijgen op de landschapswaarde vindt Gents MilieuFront nog andere aanleidingen om bezwaar in te dienen tegen dit project:

  • Ontwikkelaar Durabrik komt eerder gemaakte beloftes niet na;
  • Het project werd niet boomsparend ontworpen;
  • Het project is onvolledig.

Lees hier ons volledige bezwaarschrift.

UPDATE  april 2023

In april kwamen we te weten dat Durabrik de projectaanvraag heeft ingetrokken. Dit is een betekenisvolle stap in de strijd om het behoud van landschapswaarde in wat binnenkort het Nationaal Park Scheldevallei wordt.

Er zal op deze plaats met zekerheid gebouwd worden, zoveel is zeker. Maar het ontwerp kan, op tal van domeinen, veel beter. We hopen nu dat Durabrik met een ontwerp komt dat meer rekening houdt met de omgeving en landschapswaarde, dat meer groen(schermen) voorziet en minder parkeergelegenheid enzoverder.

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X