• Wij zijn GMF

    Marie, illustratrice Frontaal magazine

    Ik wou iets lokaal doen van vrijwilligerswerk voor het klimaat, dus GMF was ideaal.

Gent telt een zee aan… garageboxterreinen

3 juli 2024 at 7:46am

Voor zijn masterproef Architectuur onderzocht KULeuven-student Maarten Allegaert de Gentse garageboxterreinen. Wat blijkt? Deze terreinen nemen maar liefst 45 voetbalvelden in beslag, vaak in dichtbebouwd gebied waar vele andere noden zijn. ‘Out of the box’, zoals Maartens onderzoek heet, toont heel wat mogelijkheden voor garageboxterreinen.

320.000 vierkante meter of 45 voetbalterreinen (of nog anders: 32 keer de Vrijdagmarkt): de oppervlakte die garageboxterreinen innemen in onze stad is gigantisch. Ze zijn bovendien erg inefficiënt: de gemiddelde garagebox verbruikt 38 vierkante meter aan oppervlakte om maar één auto te herbergen (box + aanrijroute box). Vandaag gebruiken ongeveer 8500 Gentenaars een garagebox, onder meer – maar niet uitsluitend – om er een auto in te parkeren.

In het straatbeeld blijven deze terreinen vaak verborgen achter de gevels waardoor hun aanwezigheid niet opvalt. Student Maarten Allegaert: ‘Bij het verkennen van de luchtbeelden viel het meteen op dat Gent erg veel garageboxterreinen telt. Door ze in te kleuren op een perceelkaart, kon ik vervolgens ook de omvang in vierkante meters berekenen.’ 

Nood aan… alles

In dichtbevolkte, dichtbebouwde en groenarme wijken zoals Brugse Poort en Rabot wonen mensen vaak klein en zonder tuin. Er is niet alleen nood aan ruimte voor autoparkeren, maar ook voor fietsparkeren, opslag van allerlei spullen, ateliers, vergroening, ontharding voor waterinfiltratie en collectieve energievoorzieningen. Om nog te zwijgen over de grote woningnood.

Maarten Allegaert: ‘Het individuele gebruik van garageboxen is begrijpelijk, maar staat het gemeenschappelijke gebruik van zo’n terrein in de weg.’

Samen met Gents MilieuFront en LabLand dacht Maarten na over het potentieel van garageboxterreinen. Ontharden en vergroenen, stadslandbouw, gedeelde atelierruimte, hernieuwbare energie, uitzonderlijk zelfs nieuwe woongelegenheden: de mogelijkheden blijken groot.

En wat met de nood aan parkeerruimte? De modal shift, waar lokale en bovenlokale overheden op mikken, biedt heel wat Gentenaars een goed alternatief: meer en beter openbaar vervoer, deelmobiliteit, actief weggebruik. Maar daar moeten beleidsmakers dan ook echt werk van maken, meent Maarten: ‘Openbaar vervoer moet aantrekkelijk zijn, deelauto’s nabij en laagdrempelig te gebruiken. Er zijn zeker heel veel mensen voor wie andere manieren van verplaatsen een goede oplossing bieden, maar er zijn ook velen voor wie dat nog niet geldt.’

Garageboxterreinen kunnen een deel van het antwoord zijn op de grote noden die Gent heeft om klimaatbestendig en energieonafhankelijk te worden. Met meer en beter openbaar vervoer en deelmobiliteit wordt de Gentenaar onafhankelijker van privéauto’s, waardoor er ruimte vrijkomt.

Bekijk hier de beelden bij Maartens onderzoek.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X