• Wij zijn GMF

    Marie, illustratrice Frontaal magazine

    Ik wou iets lokaal doen van vrijwilligerswerk voor het klimaat, dus GMF was ideaal.

GMF tekent bezwaar aan tegen verlenging gebruik hormoonverstorende stof

1 december 2021 at 8:19am

IFG Exelto is een bedrijf dat synthetische vezels produceert bestemd voor de textielnijverheid. Het bedrijf is gevestigd op de Alinso/Domo site, gelegen aan Nederzwijnaarde 2. Er zijn zo’n 250 werknemers in dienst (inbegrepen de medewerkers van de divisie IFG Cresco uit Lokeren).

Nonylfenol is een zeer moeilijk afbreekbare stof en kan via het water schade berokkenen aan o.a. vissen, omwille van hormoonverstoring. Nonylfenol bootst namelijk een natuurlijke hormoon na. Greenpeace voerde jaren geleden actie tegen chemische stoffen in onze kleding, die door ze te wassen, via de riool in waterzuiveringsinstallaties terecht komen. Het hormoonverstorende nonylfenol werd toen genoemd omdat de waterbedrijven deze stof niet uit het water kunnen filteren.

In het vergunningsbesluit van 12 januari 2017 wordt aan IFG Exelto een initiële norm opgelegd van 9µg/l. Na 2 jaar (in 2019) werd de norm wat strenger en na 4 jaar (in januari 2021) geldt 0,3µg/l.
In 2016 werd nonylfenol aangetroffen in een concentratie van 7,4µg/l. Een recente meting, maart 2021, gaf aan dat nonylfenol aanwezig was in het water afkomstig van lijn 1, 2 of 3 (22 µg/l). Ondanks vragen aan grondstoffenleveranciers weet IFG Excelto niet welke aangewende producten aan de oorsprong ligt van nonylfenol.
IFG Exelto vraagt daarom om de lozingsnorm voor Nonylfenol terug op te trekken tot 9µg/l, met een looptijd tot 31 december 2023. Deze periode zal door het bedrijf gebruikt worden om de oorsprong van Nonylfenol te zoeken en uit te kijken naar alternatieven.

Gents MilieuFront tekent bezwaar aan tegen de vraag om de lozingsnormen terug op te trekken.
GMF dringt dan ook aan dat het bedrijf de oorzaak meteen opspoort. De norm van 0,3 µg/l kan best behouden blijven. GMF kan dus niet akkoord gaan om de grens van 9 µg/l vast te klikken op eind 2023 en vraagt dat van zodra het bedrijf kan remediëren aan de aanwezigheid van nonylfenol (en nonylfenolethoxylaten) het indelingscriterium van 0,3 µg/l weer van toepassing wordt.

Hier vind je ons volledige bezwaarschrift. 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X