• Wij zijn GMF

    Lieven, vrijwilliger beleid

    Gent mee veranderen door te denken én te doen!

GMF vraagt meer kansen voor infiltratie en gescheiden riolering

6 januari 2022 at 2:07pm

Bij de heraanleg in Gentse straten wordt nog veel te weinig nagedacht over de rol van regenwater in onze stad. Nog al te vaak worden bij integrale heraanleg van straten gekozen voor klassieke ontwerpen zonder infiltratie en voor een gemengd rioleringsstelsel (dus waar afvalwater gemengd wordt met regenwater). 

De Schepenenvijverstraat en omgeving (zie kaartje onder) wordt binnenkort heraangelegd. Gents MilieuFront heeft specifiek vragen bij de heraanleg en de klassieke rioleringsbenadering. Als de stratencluster wordt aangelegd zoals gepland wordt centrum Gent nog zeker voor de komende 50 jaar opnieuw dicht gebetonneerd. En wordt zo al het regenwater samen met het (verdund) afvalwater verpompt naar de waterzuiveringsinstallatie. Volgens Gents MilieuFront moet de stad – ook in haar bodem – meer aandacht besteden aan een modern rioleringssysteem die onze steden meer wapent tegen klimaatverandering. Een ontwerp waar regenwater apart wordt afgevoerd en  waar regenwater kan infiltreren in de grond.

Al onze vragen en ons bezwaarschrift vind je hier

image 2

 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X