• Wij zijn GMF

    Titus, vrijwillig graficus bij Frontaal magazine

    Tijd om te leren over de wereld waarin we leven, vooral mijn Gentje.

Nog te veel lozingen rechtstreeks in oppervlaktewater

19 november 2018 at 2:02pm

Gents MilieuFront en Yaku inventariseren lozingen

Tien vrijwilligers van Yaku en Gents Milieufront hebben zondag in de Gentse binnenstad lozingspunten op de waterlopen geïnventariseerd. Tijdens de wandeling en de kanotocht door Gent vonden we op 16 plaatsen buizen waar water uitliep, maar ook een hele reeks uitlaten die vochtig waren of vanbinnen een zwarte sliblaag hadden. De bron van het water uit de buizen is onduidelijk, maar gezien de droogte van de afgelopen dagen is regenwater eerder onwaarschijnlijk. Tijdens de kanotocht bestudeerden we de geur en kleur van een aantal punten. Op twee plaatsen stelden ze vast dat het zeker niet om regenwater ging. Ook vonden we één lekkende afvoerbuis met waarschijnlijk afvalwater in de Ketelvest.

We vragen dat er verder onderzoek gebeurt door de bevoegde rioolbeheerder AquaRio samen met stad Gent om de bron van de lozingspunten in kaart te brengen. Daarnaast is het noodzakelijk  om de hele binnenstad grondig te inventariseren en alle resterende uitlaten te inspecteren. Indien het niet mogelijk is om alle lozingspunten op te lossen, moet op zijn minst de locatie en bron van alle lozingen gekend zijn, zodat ze beter gemonitord kunnen worden.

De resterende lozingen vormen namelijk ook een potentieel gezondheidsrisico voor de vele waterliefhebbers zoals kanovaarders in de Gentse binnenstad.

We stellen ook vast dat bijna alle Gentse partijen in hun programma voor de gemeenteraadsverkiezingen vermeldden dat ze de mogelijkheid van een zwemzone in de binnenstad wensen te onderzoeken. Yaku juicht dit sterk toe, maar hiervoor is het nodig om de locatie van resterende lozingen te kennen, zodat deze kunnen opgeheven worden, of indien niet mogelijk de zwemzone uit de invloedszone van deze punten kan gehouden worden.

Het incident van donderdag, waarbij een groene lozing uit onbekende bron in de Predikherenlei kwam, en de vaststellingen van zondag tonen aan dat er nog altijd onbekende lozingen zijn in de binnenstad. Tegelijk zijn er ook nog altijd riooloverstorten, die bij hevige regen rioolwater in de Schelde en de Leie storten. Die hebben een nefast effect op de waterkwaliteit en verklaren deels waarom de waterkwaliteit matig blijft in de binnenstad, ondanks de grote inspanning om de rioleringsgraad te verhogen.

We vermoeden dat er mogelijk nog een pak meer lozingspunten zijn, gezien de vele uitlaten die vochtig waren met zwart slib. Dat slib wijst op de aanwezigheid van organisch materiaal in de lozing, mogelijk afkomstig uit huishoudelijk afvalwater. Vele punten daarvan stonden niet op de kaart met ‘hydraulische punten’ van de rioleringsinfrastructuur die we via Geopunt raadpleegden, zoals bijvoorbeeld in de Achtervisserij. Ook stelden we bij een aantal nieuwbouwprojecten vast dat er nieuwe uitlaten zijn voorzien, die vermoedelijk zullen dienen  voor afwatering van het regenwater op de terreinen.

Volgens de Europese Kaderrichtlijn Water moet er tegen 2027 overal een goede waterkwaliteit worden gehaald. Deze resterende lozingen ondermijnen die doelstelling. Ondertussen loopt in Europa ook een fitness check, om de richtlijn te herevalueren. Verschillende lidstaten overwegen om de doelstellingen af te zwakken in plaats van de problemen aanpakken. We roepen dan ook iedereen op om de #ProtectWater campagne van de Europese milieubeweging te steunen en deel te nemen aan de publieke consultatieronde.

Onderstaand een kaart met de (potentiële) lozingspunten die we op 19/11 inventariseerden.

 

 

 

Fotogalerij

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X