• Wij zijn GMF

    Lieven, vrijwilliger beleid

    Gent mee veranderen door te denken én te doen!

‘Bietenvervuiling’ bedreigt Schelde: Vlaanderen moet klacht indienen tegen Frans bedrijf

24 april 2020 at 7:35am

Sinds een aantal dagen wordt met man en macht gewerkt om een ecologische ramp op de Schelde in België te voorkomen. Na een incident op 9 april in Noord-Frankrijk is er een grote hoeveelheid bietenpulp in het Scheldewater terechtgekomen. De afbraak van dit materiaal in de waterloop zorgt ervoor dat het zuurstofgehalte tot 0 mg/l is gedaald, en dat het biologisch leven in het water is bedreigd. De vervuiling is sinds twee dagen het Vlaamse gedeelte van de Schelde binnengekomen, en bereikt binnenkort ook Gent. De waterbeheerders proberen nu de vissen uit de waterloop te redden, door ze te verplaatsen naar andere waterlopen die niet onder invloed van deze vervuiling staan, en door extra te beluchten om het zuurstofgehalte op peil te houden in de Schelde en haar zijwaterlopen. Om het water in de binnenstad te beschermen, zullen de keersluizen rond Gent ook gesloten worden, en zal geprobeerd worden om de vervuiling af te leiden deels naar de Zeeschelde en deels via het kanaal Gent-Terneuzen naar de Westerschelde. Ondertussen wordt het zuurstofgehalte continu gemonitord op 3 locaties en worden er ook dagelijkse schepstalen genomen van de waterkwaliteit op verschillende plaatsen in de Bovenschelde.

culture 111530 1920

Het is niet de eerste keer dat een dergelijk incident zich voordoet op de Schelde, ook in 2012 is dit gebeurd. De visstand in de Schelde heeft zich toen pas na 5 jaar opnieuw hersteld tot het niveau van voor dit incident. Het ziet er naar uit dat de impact van deze lozing nog vele malen groter kan zijn. Niet alleen is de vuilvracht hoger, maar de weinige regenval zorgt er ook voor dat de vervuiling niet echt verdund wordt en ook slechts traag afstroomt.

We zijn blij dat de verschillende waterbeheerders snel in actie zijn getreden om erger te voorkomen bij dit incident. Op dit moment voert het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek ook een nulmeting uit op de Benedenschelde, om de visstand voor het incident te kennen, zodat het effect op de ecologie duidelijk in kaart gebracht kan worden. Maar we vragen wel dat de bevoegde ministers, Lydia Peeters en Zuhal Demir, hun Waalse collega Céline Tellier bijtreden in een klacht tegen het bedrijf in kwestie, en dat er ook geëvalueerd wordt hoe dergelijke incidenten, ic een dijkbreuk van een bezinkingsbekken, in de toekomst vermeden kunnen worden. Volgens berichten in de Noord-Franse pers is het niet het eerste incident dit jaar met de bekkens op dit industrieterrein. We zijn 2020, dit kan niet meer!

Voor wie de meetresultaten wil volgen: 
 
Alle info over de inspanningen hier: 
Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X