• Wij zijn GMF

    Zjef, vrijwilliger redactieraad Frontaal magazine

    Alle beetjes helpen, en samen bereiken we meer.

650 m² beton maakt plaats voor wijkpark: regenwater van groot bedrijfsdak wordt opgevangen en hergebruikt door buren

17 november 2023 at 1:23pm

In de buurt van het station Dampoort werken Siklos Invest, cohousing Bijgaardehof en Gents MilieuFront samen aan een project waarbij veel regenwater in tanks wordt opgevangen en beschikbaar gesteld voor gebruik. Op het nieuw ontharde terrein komen de watertanks ondergronds, bovengronds komt een groenzone en wadi.

De Dampoortwijk is sterk verstedelijkt en heeft weinig groen. Elke ingreep om de effecten van klimaatverandering te milderen is daarom meer dan welkom. De projectparnters startten op 20 november een ambitieuze ingreep voor, waarbij elk jaar honderdduizenden liters regenwater kunnen worden opgevangen en beschikbaar gesteld voor hergebruik. 

De grootste regenwaterput van centrum Gent?

Op een boogscheut van het station Gent-Dampoort bevindt zich een winkelcentrum waar onder andere Hubo en Tom&Co zijn gehuisvest. Daarnaast vind je de nieuwe grote cohousing Bijgaardehof. Al het water dat op het enorme dak (3600 m²) van Hubo/Tom&Co valt, vloeit vandaag rechtstreeks naar de riolering. Dat kan bij overvloedige regenval leiden tot overstromingen. De buren van cohousing Bijgaardehof hebben dan weer een beperkt dakoppervlak, waardoor hun regenwaterputten in droge periodes snel leeg staan. De nabije feestzaal Lux had wel oor naar efficiënter gebruik van regenwater om onder andere haar toiletten door te spoelen. 

Matthias Demuzere, bewoner van de cohousing Bijgaardehof en klimaatdeskundige, zat mee aan de tekentafel. ‘Het is een complex systeem van buizen, tanks, vlotters en pompen, maar in grote lijnen komt het hierop neer: het water dat op het dak van het bedrijfsgebouw valt, komt eerst in een grote regenwatertank terecht van 120 kubieke meter. Die tank is een tijdelijk opslagvat en een extra buffer om de regenwatertanks van de cohousing Bijgaardehof en van de feestzaal aan te vullen. Staan alle tanks vol, dan loopt het regenwater over naar twee wadi’s waar het regenwater in de bodem kan infiltreren. Zo streven we naar een hemelwaterneutrale oplossing, over de perceelsgrenzen heen.’

Voordat de (water)bom valt

Via een hydrologische studie werd de grootte van de nieuwe tank en wadi, de hoogte van de niveaus, en de sturing van de pompen bepaald. Een slimme sturing pompt het water naar de tanks en wadi’s wanneer nodig. De projectpartners werken ook een sturing uit om in te spelen op het weer – bv. om bij een nakende waterbom al meer buffercapaciteit vrij te maken om water op te vangen. 

Grijze zone wordt groenzone

De regenwatertanks komen op de terreinen van Siklos Invest tussen de achterzijde van de Hubo en Tom&Co en de cohousing Bijgaardehof. Klaas Blondé, beheerder van Siklos Invest, licht toe. “Deze zone was sowieso een beetje een niemandsland. Een groot deel is verhard maar heeft niet echt een functie. Dus bovenop de regenwateranks gaan we nu een leuke groenzone inrichten. Er komt een wandelpad dat  toegang geeft tot cohousinggroep Biotope en dat ook in verbinding zal komen staan met onze eigen kantoren. We voorzien hoge, gevarieerde en inheemse vegetatie die samen met de wadi voor verkoeling kan zorgen in de zomer. Ik ben heel benieuwd naar het resultaat en ik ben blij te kunnen meewerken aan dit project dat een meerwaarde biedt voor de buurt en buren.’ 

project met steun van de Vlaamse Overheid

Gents MilieuFront schreef samen met de cohousing Bijgaardehof en Siklos Invest (beheerder van het bedrijfsgebouw van Hubo/Tom&Co en de feestzaal) een project uit ikv de Vlaamse Oproep ‘proeftuinen droogte’. Ons project om regenwater op te vangen en te ontharden werd goedgekeurd en kreeg hiervoor ruim 170.000€ steun.

Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij dat deel uitmaakt van de Blue Deal. 

De werken starten in het najaar 2023 en zijn afgerond in voorjaar 2024

Beelden

situatie voor de werken

visualisatie van het toekomstbeeld

bovenaanzicht van de te ontharden zone 

foto’s van het startmoment 

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X