• Wij zijn GMF

    Benjamin, bestuurslid, handige harry

    Gelukkig zijn er ook veel mensen binnen en buiten GMF die constant aan de ecologische kar blijven trekken en op dezelfde nagel blijven kloppen.

Waterwegen en Zeekanalen chanteert actiegroepen met fietsbruggen als pasmunt

2 april 2015 at 12:57pm

De toekomst van de Zeeschelde is al enkele jaren onderwerp van discussie. Waterwegen & Zeekanalen (W&Z) wil er een pleziervaarttraject van maken, maar de stad Gent, de gemeente Destelbergen, Natuurpunt, Buurtgroep GEzwiNT en het Gents Milieufront (GMF) hebben ernstige bezwaren bij dat project. Die bezwaren wil W&Z nu afblokken door twee fietsersbruggen als pasmunt te gebruiken.

De stad Gent en Destelbergen waren al langer vragende partij voor fietsersbruggen, maar W&Z wou er nooit een project van maken. “En nu kan het plots wel? Een bedenkelijke handelswijze, zeker voor een Vlaams Agentschap,  om een door niemand gewenst prestigeproject toch door te drukken,” vinden Gezwint, GMF en Natuurpunt in een gezamenlijk persbericht.

Geen tweede Watersportbaan in uniek getijdengebied 

Fietsersbruggen over de Zeeschelde zijn in tegenstelling tot pleziervaart inderdaad noodzakelijk als alternatief voor de drukke Gentbruggebrug die twee dicht bevolkte wijken van Gentbrugge en St-Amandsberg verbindt. “We zijn dus uiteraard vragende partij voor deze fietsbruggen,” aldus de organisaties. ”Maar dan wel over een uniek zoetwatergetijdengebied en niet over een tweede Watersportbaan met stilstaand water.”

Buurtgroep GEzwiNT, dat samen met Natuurpunt en GMF ijvert voor het behoud van de getijden op de Zeeschelde, stelde de fietsersbruggen voor als onderdeel van een alternatieve invulling zonder pleziervaart voor dit stuk van de Zeeschelde. “Het behoud van de getijdenschelde staat echter los van het eventueel bouwen van fietsersbruggen,” zo klinkt het.  “Het behoud van de getijdenschelde is wel onderdeel van de twee pijlers in het Sigma-plan, namelijk overstromingsbeveiliging en behoud en uitbreiding van getijdennatuur.”

Die is uitbundig aanwezig met prachtige rietkragen en bijzondere watervogels. Het traject is 8 kilometer lang en kan bij stormvloed zeker minstens 1 miljoen kubieke meter water opvangen. “Door het bouwen van een sluis voor pleziervaart gaat die waterbergingscapaciteit samen met het unieke zoetwatergetijdengebied voor altijd verloren.”

Duizenden handtekeningen voor behoud natuur

Het pleziervaartproject van W&Z wordt voorgesteld als onderdeel van het Sigmaplan, maar past hier principieel niet in. Dat is een van de redenen waarom de stad Gent, Destelbergen en actiegroepen tegen dit pleziervaartproject zijn. Een petitie van buurtgroep GezwINT samen met Natuurpunt en GMF voor het behoud van de getijdennatuur leverde ruim 3300 handtekeningen op uit de omgeving. “Die duizenden mensen kun je niet zomaar onder de mat vegen met vage beloftes over fietsersbruggen,” zeggen de actiegroepen.

Met deze handelswijze gaat W&Z niet alleen voorbij aan de primaire doelstellingen van het Sigma-plan, maar negeren ze ook het algemeen maatschappelijk belang. Gent en Destelbergen worden al langer onder druk gezet om een samenwerkingsakkoord te ondertekenen.

Gemeenten onder zware druk

W&Z gaat haar boekje al geruime tijd te buiten in dit project. Ze wijkt bewust af van een goedgekeurd bekkenbeheerplan, zonder democratische inspraak. Ze zet de gemeente Melle onder druk via  een overeenkomst  waarin staat “De partijen (dus de Gemeente Melle) niets mogen ondernemen dat het project in het gedrang brengt” en dat “Deze overeenkomst de partijen strekt tot wet”….

“Sommigen willen blijkbaar kost wat kost hun plannen realiseren en lappen gemakshalve de regels van fatsoen en democratie aan hun laars. Aan de bevoegde minister van mobiliteit Ben Weyts doen wij een oproep om paal en perk te stellen aan deze praktijken en W&Z tot de orde te roepen.”

Op 19 april houden de projectpartners een actiedag waarbij ze blijven ijveren voor een natuurlijke Schelde. Meer info vind je hier.

Print

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X