• De stad Gent mee veranderen...
    Lieven, vrijwilliger beleidswerkgroep
    Door te denken én te doen!

Nieuws

Mobiliteit
Komst van studententoren brengt ongewenste mobiliteitseffecten met zich mee Upk...
Klimaat en energie
In juni 2018 lanceerde GMF zijn kieswijzer naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Daar pe...
Mobiliteit
Gents MilieuFront, Fietsersbond Gent, Velodroom en Ledeberg breekt uit organiseerden vandaag de derd...
Mobiliteit
In Gent voorzagen vrijwilligers van Gents MilieuFront 17 iconische Gentse standbeelden van stofmaske...
Water
Een ontwerp projectMER is door De Vlaamse Waterweg (DVW, vroegere Waterwegen en Zeekanalen) ingedien...
Milieuzones
Vlaanderen maakt een nieuw luchtbeleidsplan op (zie hier). En dat is goed want de impact van slechte...
Ruimtelijke ordening
Stad Gent wil - zoals aangekondigd in haar nieuw ruimtelijk structuurplan 'Ruimte voor Gent' - twee ...
Ruimtelijke ordening

Wordt The Loop een nieuw stadsdeel?

04 oktober 2018 om 08u14
In het najaar van 2017 viel het doek definitief over het geplande outletcenter van The Loop. Na een ...

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX