• Wij zijn GMF

    Bart, bestuurslid en divestment-actie

    Samen werken aan een gezonde stad voor onze kinderen

Dagen Zonder Vlees 2016 – GMF deed mee

5 februari 2016 - 3:19pm

Dagen Zonder Vlees (DZV) is een burgerinitatief dat met deze bewustwordingscampagne over de impact van onze voedingsgewoontes op het milieu, mensen wil uitdagen tot duurzamere voedingsgewoontes.
Het opzet is simpel: 40 dagen minder vlees en vis eten. En dat met zo veel mogelijk mensen.

GMF wil hier als regionale milieuvereniging niet ontbreken. Ook wij erkennen en zien de link tussen vleesconsumptie en klimaatverandering. De veeteelt stoot namelijk meer broeikasgassen uit dan de hele transportsector.

We nodigen alle GMF’ers en sympathisanten van het GMF uit om samen deel te nemen aan dagen zonder vlees. Samen kunnen we onze voetafdruk verkleinen en onszelf uit te dagen om creatiever om te gaan met wat we eten.

Editie 2016

In zijn geheel was Dagen zonder Vlees 2016 een werkelijk succes met niet minder dan 90.000. deelnemers. GMF zelf hield het eerder bescheiden met een groep van enkel 21 deelnemers. In de teller onderaan zie je het resultaat. We troosten ons met de wetenschap dat veel GMF-ers hun al dan niet vlees-consumptie op dagelijkse basis kritisch bekijken, los van onderstaande cijfers. En dat is toch wat we willen bereiken bij zoveel mogelijk mensen met deze campagne! Tot volgend jaar!

Teller DZV 2016 GMF

 

 

 

 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X