• Wij zijn GMF

    Zjef, vrijwilliger redactieraad Frontaal magazine

    Alle beetjes helpen, en samen bereiken we meer.

Pure Coupure – Een groen lint door de stad

6 oktober 2017 - 1:29pm

Het Gents MilieuFront heeft wilde plannen voor de Coupure. We willen van het ietwat doodse kanaal een paradijs voor bewoners, vissers, roeiers, zwemmers en vogels maken door de oevers van meer groen te voorzien.

Begin jaren ’80 werd de Coupure ‘afgewerkt’ met betonnen oevers, ondanks het feit dat daar nooit meer een schip zou voorbij varen. De huidige oevers verhinderen echter mogelijke begroeiing en het daarbij horende waterleven. De micro-experimentjes met oeverplanten aan de Coupure hebben bewezen dat het mogelijk is om op een eenvoudige manier te werken aan waterleven.
 
 

De Coupure is enkele honderden meters lang. Het is onbegonnen werk en veel te duur om de huidige oevers te gaan vervangen. Het Gents MilieuFront stelt voor om één à twee meter vóór de bestaande oever damplanken op de oeverbodem te installeren. De damplanken worden ingeheid tot net onder het wateroppervlak. Tussen de bestaande oever en de damplanken wordt dan hier en daar materiaal (grond of grind) aangebracht. Op dit materiaal kan dan oevervegetatie gaan groeien.

 

Het water van de Coupure is ondertussen zeker proper genoeg om een rijk natuurleven te herbergen, maar het ontbreekt aan grond onder de voeten. Enkele voorbeelden.  Op de betonnen rand zit vaak een reiger verlekkerd te kijken naar het water… maar hij kan er niet bij om een visje te pakken! Op het water is plaats voor vele eenden, futen en waterhoenen. Die zitten er ook maar ze vinden geen plaats om een nestje te maken of om aan land te komen. De Coupure bevat ook heel wat vis, maar ook zij hebben er baat bij dat er wat luwe plekken ontstaan om te kunnen paaien. Kikkers, salamanders, libellen en.. vissers komen automatisch achterna. Het resultaat is een weelde aan groen en dierenleven en een lust voor het oog!

 

De Coupure ziet er momenteel als volgt uit:

Image result for coupure gent

 

Gents MilieuFront zou hem graag zo zien:

 
 
Het idee om een vooroever aan te brengen is volgens ons de beste en meest haalbare manier om voor een lint van groen aan weerszijden van de Coupure te zorgen.

De techniek om damplanken in het water te heien kent ook op andere plaatsen succes. Onderstaand voorbeelden uit Drongen en Duitsland:

 
Vooroever op Lübeck-Elbe-kanaal
 
 
Vooroever langs de Leie in Drongen

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X