• Wij zijn GMF

    Sabine, doener

    zot doen en af en toe actievoeren voor 't milieu

Gent 2025: speerpunten Gents MilieuFront voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018

7 december 2017 - 4:04pm

Gent 2025

Ideeën voor de stad van de toekomst: 2025 is morgen

De uitdagingen zijn enorm – tijd voor keuzes en experiment 

Gent en Gentse politici zijn plannen aan het maken voor de komende legislatuur. Plannen om van Gent een wijzere plek te maken. Gents MilieuFront wil met dit document ideeën aanreiken voor politici maar ook voor stadsplanners en dromers. Iedereen die mee wil werken aan en dromen van de stad van de toekomst. Daarnaast wil GMF met de lancering van haar speerpunten Gent en politici bij de les houden: de uitdaging op vlak van milieu zijn gigantisch en ze verdienen een reactie/antwoord van ons allen. 

Onze speerpunten zijn in eerste plaats gericht naar politici. We hopen dat ze hun weg vinden naar de partijprogramma’s en later het bestuursakkoord. 

Gents MilieuFront wil al die mensen uitnodigen om zich te laten inspireren door onze ideeën voor Gent 2025. Tegelijkertijd vragen we politici en Gentenaars om verder te kijken dan 2025. Want 2025 is morgen al. De lange termijnuitdagingen zijn enorm. klimaatverandering voorkomen, gebeurt niet in Parijs, maar hier in Gent. We moeten in Gent ons verplaatsingsgedrag en consumptiepatroon aanpassen.

We moeten de platgetreden paden durven verlaten en aan de slag gaan met experimentele ideeën over klimaatadaptatie, mobiliteit, stedenbouw en zo verder. Deze experimenten moeten kaderen in een duidelijke visie en we zullen dus soms radicale keuzes moeten maken.

Geen paraplu’s meer

We vragen ook aan Gentse beleidsmakers dat ze leiderschap en daadkracht vertonen. De uitdagingen waarvoor we als samenleving staan, zijn enorm. Nog al te vaak worden paraplu’s opengetrokken om te argumenteren waarom bepaalde projecten niet kunnen. Gents MilieuFront wil dat de stad ambitie toont en hogere overheden, andere instanties, buurgemeenten mee in het bad trekt. Een mooi voorbeeld daarvan is het verhaal van het openbaar vervoer. Gents MilieuFront wil dat de stad – ook al is het niet haar bevoegdheid – van openbaar vervoer weer een wervend en wervelend verhaal maakt.

Hopelijk vinden jullie inspiratie in onze ideeën en kunnen we samen werken aan een aantal vernieuwende concepten en gedurfde experimenten.

Onze 20 speerpunten:

Circulatieplan buiten de R40 

Zonnepanelen op alle stadsdaken 

Toekomstgericht en ambitieus investeren in fietsinfrastructuur

Proeftuinen rond klimaatadaptatie

Sint-Jacobs autovrij

Taxi’s: alleen nog elektrisch

De betonstop begint vandaag

Straat 2.0

Hergebruik- en deelpunt per wijk

Nieuw elan voor openbaar vervoer

Lage Emissie Zone: zone uitbreiden naar gebied binnen R4

Energie- en hemelwaterneutrale wijken

Coöperatief model om transitie te financieren

Gent als leverancier voor grondstoffen

Stad Gent en W&Z realiseren minstens één kilometer bijkomende groene oevers

Divestment

Grond voor agro-ecologische landbouw –  Landbouwgrond voor landgenoten

Dalende parkeernorm en appartementen zonder parkeerplaatsen                   

Levenslang flexibel (groeps)wonen

Materialenpaspoort voor Gentse gebouwen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X