• Wij zijn GMF

    Zjef, vrijwilliger redactieraad Frontaal magazine

    Alle beetjes helpen, en samen bereiken we meer.

Waterrecuperatie

13 juni 2020 - 9:04am

Elke druppel telt!

Door klimaatverandering krijgen we te kampen met langere periodes van droogte. Onze (drink)watervoorraden dreigen uitgeput te raken. Daarom moeten we spaarzamer beginnen omgaan met water. Gents MilieuFront wil dat de stad en de Gentenaar spaarzaam omgaat met water. Ontdek hieronder alle waterrecuperatieprojecten waar we momenteel mee bezig zijn!

We kunnen zelf veel doen om water te besparen, maar natuurlijk niet alles. Daarom gaat GMF in overleg met overheden om hen aan te zetten om slimme beleidskeuzes te maken. Zo willen we Stad Gent overtuigen om veel strenger toe te zien op het oppompen van water uit bouwputten. En we willen ook samen nadenken over een reglement dat het voor burgers gemakkelijker maakt om (naar analogie van de geveltuinen) regenwatertonnen in de openbare ruimte te plaatsen.

(DIY – installeer zelf jouw regenwaterton)


Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X