• Wij zijn GMF

    Marie, illustratrice Frontaal magazine

    Ik wou iets lokaal doen van vrijwilligerswerk voor het klimaat, dus GMF was ideaal.

GMF ONTHARDT

7 oktober 2020 - 2:29pm

Wat is ontharden?

Ontharden is letterlijk de bodem minder hard maken: stenen eruit, groen of water in de plaats. Waarom is dat belangrijk? Door klimaatverandering krijgen we steeds meer te maken met enerzijds langere periodes van droogte en anderzijds hevige regenval. Regenwater dat op verharding neervalt vloeit zo goed als meteen af naar riolen en kanalen, en heeft geen kans om in de bodem te infiltreren. Met steeds lagere grondwaterpeilen in Vlaanderen en meer kans op overlast na hevige regens tot gevolg. Door middel van meer geveltuinen, voortuinen, parken en open water kunnen we de overbodige verharding in de stad wegnemen en plaats maken voor water en groen, waardoor regenwater opnieuw de grond kan insijpelen.

En dat is niet alles. Door te ontharden dringen we ook het hitte-eilandeffect terug, want meer groen en minder stenen zorgt voor afkoeling op hete dagen. Meer groen en bomen hebben daarnaast een directe positieve impact op de biodiversiteit, waar we in Gent en Vlaanderen dringend werk van moeten maken. Maar ook in sfeer, gezelligheid en sociaal leven vind je argumenten om te gaan ontharden, want wie houdt er niet van meer groen, bloemen en leuke babbels in een mooie straat?

Wat doet Gents MilieuFront ermee?

Op deze pagina vind je een overzicht van alle acties en campagnes die Gents MilieuFront de laatste jaren heeft opgezet rond ontharding en klimaatadaptatie. Van ambitieuze projectvoorstellen die het net niet haalden over pogingen om alle Gentse onthardingsopportuniteiten in kaart te brengen tot effectief gerealiseerde onthardingsacties.

Gents MilieuFront is al langer bezig met ontharding en klimaatadaptatie in een stedelijke context, getuige het ontstaan van de Geveltuinbrigade in 2017. Het thema ontharding kan niet worden losgezien van de problematiek van droogte, groen, klimaat en biodiversiteit. Ontharden als klimaatadaptatieve ingreep klimt daarom steeds hoger op de agenda, zowel binnen als buiten Gent – kijk maar naar de heisa rond de (broodnodige) betonstop/betonshift of de nieuwe overheidscampagne Vlaanderen Breekt Uit.

We hopen dus om het lijstje op deze pagina heel regelmatig te kunnen aanvullen met nieuwe acties en geboekte successen!

(video: Rokade.tv)

(video: Greentrack Gent)

Artikels & blogposts:

Interessante externe links:

(video: Rokade.tv)

Geef ons jouw suggesties door!

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X