• Wij zijn GMF

    Pieter, voorzitter en duizendpoot

    Via GMF kan ik in Gent een lokaal antwoord geven aan een wereldwijde uitdaging.

Geveltuinen in Papegaaiwijk en Prinsenhof dankzij project “wip”

5 juni 2023 - 9:39am

U bent uitgekozen voor een gratis geveltuin via het project “wip”. Meld je aan voor een groene gevel tuin bij GMF en maak zo je straat een trage wandel corridors naar 2 speelplekken in je eigen wijk. Wil jij een gratis geveltuin, vul het formulier hieronder in. 

GROEN IS GELUK
Contact met de natuur zorgt voor meer geluk en vermindert stress is dus rechtstreeks verbonden met je gezondheid. (*) Het heeft een positief effect op kinderen, draagt bij aan een optimale ontwikkeling van kinderen. Het bevordert vitaliteit, creativiteit en stimuleert ontmoetingen tussen mensen.

GROEN IS VEILIGHEID
Zeer dichte beplanting, kan geluidhinder beperken door absorptie en verstrooiing van de geluidsgolven. Gevelgroen draagt bij aan de (geluids)isolatie van gebouwen. Dak- en gevelgroen zorgt voor minder reflectie van geluid waardoor de totale geluidsbelasting flink kan afnemen Dak- en gevelgroen zorgt voor minder ervaren geluidsoverlast als de groen-structuur het uitzicht op de bron van het lawaai wegneemt. (**)

GROEN IS GELD
In een groene stedelijke omgeving is het onroerend goed gewilder, waardoor vastgoedwaarde en de economische groei van een stad wordt versterkt. Het verbetert het vestigingsklimaat, zowel voor burgers als voor bedrijven. (***) Groen in de stad Gent verbetert het milieu, zorgt voor een rijke biodiversiteit, vermindert luchtvervuiling, zorgt voor waterberging, dempt geluidshinder en verkoelt in warme periodes. Groen is essentieel voor een klimaatbestendige en duurzame omgeving. Bij 10% groen kan de stad een goed leefgebied zijn voor vlinders en bijen, mits het groen gevarieerd is, voldoende voedsel en schuilge-legenheid biedt en als een netwerk verspreid door de stad aanwezig is (****)

Samenwerkingsverband STAD GENT, Gents MilieuFront, MARGE, WITT & ELAND

(*) https://www.wur.nl/nl/show-longread/groen-goed-voor-de-gezondheid.htm
(**) Paull, N., Krix, D., Torpy, F. & Irga, P., 2020. Can Green Walls Reduce Outdoor Ambient Particulate Matter, Noise Pollution and Temperature? Int. J. Environ. Res. Public Health 2020, 17, 5084.
(***) J.C.A.M. Bervaes & J. Vreke (2004), De invloed van groen en water op de transactieprijzen van woningen. Alterra- rapport 959. WUR-Alterra, Wageningen
(****) Ozinga W.A., G.A. de Groot, S. van Rooij, D. Sanders, S.M. Hennekens, M. Reemer en A. Stip 2022. Ecoprofielen oor wilde bijen en zweefvliegen; handvaten voor inrichtingsmaatregelen op landschapsschaal. Wageningen, Wageningen Environmental Research, Rapport 3131

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X