• Ik vrijwillig voor GMF...
    Bart, vrijwilliger activiteitenwerkgroep
    ...omdat onze kinderen een gezonde stad verdienen waarin werken en wonen mogelijk is met respect voor deze planeet.

We zijn als politiek onafhankelijke milieuvereniging actief in Gent en omgeving. GMF streeft naar een duurzame samenleving die rekening houdt met de huidige generaties, zonder die van de toekomst in de weg te staan. De expertise van GMF situeert zich vooral bij milieuthema’s en stedelijke mobiliteit.

Het GMF richt zich in de eerste plaats tot de lokale overheden, de inwoners en het bedrijfsleven in de Gentse regio. Dat doen we via informatieverspreiding, sensibilisatie, onderzoek, kritische analyse, adviesverlening, lobbywerk, procedures en straatacties.

We streven waar relevant naar samenwerking met andere verenigingen uit het Gentse middenveld. Verder wil het GMF optreden als plaatselijke vertaler van (inter)nationale campagnes.

Als vereniging steunen we op leden en vrijwilligers. Het GMF wil daarom mensen stimuleren en helpen om zich als vrijwilliger in te zetten en het initiatief in onze vereniging te nemen.

Vele handen dragen een steentje bij! 

GMF steunt als vereniging op de inzet van haar vrijwilligers

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid WordenX