• Wij zijn GMF

    Judith, nalezer Frontaal

    Ik moet wel iets doen, want ik wil later tegen mijn dochter kunnen zeggen: ‘Ik heb écht mijn best gedaan om het voor jou iets aangenamer te maken.

energietransitie

Van Ekkergem een energiepositieve wijk maken. Dat is de ambitie van een gedreven groep buurtbewoners. Een warmte- en koudenet op […]

Uit onderzoek van De Tijd blijkt dat de hoge energieprijzen de Belg weinig aanzetten tot renovatie. Wanneer we de klimaatcrisis […]

Meer dan 75% van de broeikasgasemissies in de EU is afkomstig van de productie en het gebruik van energie. We […]

In eerdere Frontaals hebben we al even de technische en sociale dimensie van de warmtetransitie belicht. In deze editie benaderen […]

Een toekomst zonder fossiele brandstoffen is een toekomst zonder aardgas. Een grondstof waar heel veel huishoudens nog op rekenen voor […]

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X