• Wij zijn GMF

    Lieve, activiteitenwerkgroep en boekenclub

    Samen gaan we voor beter

energietransitie

Uit onderzoek van De Tijd blijkt dat de hoge energieprijzen de Belg weinig aanzetten tot renovatie. Wanneer we de klimaatcrisis […]

Meer dan 75% van de broeikasgasemissies in de EU is afkomstig van de productie en het gebruik van energie. We […]

In eerdere Frontaals hebben we al even de technische en sociale dimensie van de warmtetransitie belicht. In deze editie benaderen […]

Een toekomst zonder fossiele brandstoffen is een toekomst zonder aardgas. Een grondstof waar heel veel huishoudens nog op rekenen voor […]

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X