• Wij zijn GMF

    Lieven, vrijwilliger beleid

    Gent mee veranderen door te denken én te doen!

klimaatveranderingen

Hoopgevend, positief, boeiend: de leden van de boekenclub waren het er unaniem over eens. Word je moedeloos van deze donkere […]

Zonder Gentenaars geen GMF!

Samen maken we van Gent een stad van de toekomst. Word lid voor €5 per jaar en krijg er ons tijdschrift Frontaal bovenop.

Lid Worden X